IUS INNOVATION

Rådgivare för hållbar mobilitet

Med vår vision och övergripande mål om ett hållbart samhälle är det naturligt att verka inom den samhällsbärande branschen mobilitet, hos såväl offentliga som privata aktörer.

IUS innovation genomför uppdrag som på olika sätt tar oss mot ett hållbart samhälle. Därför tar vi oss an utmaningar i verksamheter där vi kan göra mest nytta.

Att förändra hur vi reser är ett viktigt steg för en hållbar framtid. Vi har viljan och kunskapen att jobba mot en hållbar mobilitet.

IUS innovation har en vision om ett hållbart samhälle för alla.

För oss innebär det att vi bär med oss hållbarhet i tre perspektiv – Kunden, bolaget och medarbetaren.

I våra uppdrag och leveranser har vi ett kontinuerligt fokus på hållbarhet, detta gäller i alla projekt och i alla branscher vi verkar i. Vi ser det som en del av vårt uppdrag att påverka våra kunder att arbeta mot en hållbar framtid tillsammans med oss.

Vi arbetar också med hållbarhet utifrån bolagets perspektiv. Det påverkar till exempel våra inköp och planering av konferenser men också att vi som bolag ska ha en hållbar ekonomi. För våra medarbetare ser vi till att ha rätt förmåner, en god och stabil företagskultur och en bra ”work life balance”. Detta hoppas vi leder till att det känns bra i hjärtat att arbeta här.

Året 2022 handlar om att stärka vårt arbete inom hållbarhet ytterligare. Vi har med oss allt tidigare arbete i ryggsäcken och vill nu ytterligare förtydliga visionen om ett hållbart samhälle för alla.

Anna Wadström

VD, IUS innovation

Expertis – Mobilitet

Vi har under många år byggt upp en bred kompetens och stor kunskapsbank inom mobilitet – vi vet att det är vår styrka, men också vår stolthet. Vi kan med den hjälpa er att hitta ert fokus och er riktning för framtiden men även utveckla ert erbjudande för att öka er konkurrenskraft.

Vi formar alla våra uppdrag med innovationskraft och nytänk. Vi gör svåra saker enkla och tråkiga saker roliga genom att ständigt ta små steg framåt. Det gör vi genom passion, engagemang och en genuin tro på det hållbara samhället.

Aktuellt

IUS startar upp traineeprogram

IUS startar upp traineeprogram

IUS innovation tar steget och utvecklar ett traineeprogram. Ett program som ska innehålla både utbildning, interna och externa projekt. Det är David Lillieroth och Adrian Wepplinger som är de första två att ingå i programmet under ledning och mentorskap av Anton Carlsson, projektledare och Patrik Westræus, projektledare.

Lyssna på senaste avsnittet från Mobilitetspodden

Hör av dig så tar vi en kaffe och snackar mobilitet ☕️

Tommy Vestlie

Tommy Vestlie

Ledare strategisk utveckling & innovation

Petra Alling

Petra Alling

Affärsutvecklare

Fredrik Wadström

Fredrik Wadström

Ägare och affärsutvecklare