Referenscase

Ett axplock av projekt vi levererat till kund

 

Panel webinar, Drive Sweden

Panel webinar, Drive Sweden

Den 27 april arrangerade Drive Sweden ett webinar om digitala lösningar som kan möjliggöra delade och kombinerade mobilitetslösningar där IUS deltog som presentatör och panel.

LIMA-projektet, Drive Sweden

LIMA-projektet, Drive Sweden

MaaS-projektet LIMA gick i mål under början av 2022. LIMA är en del av regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter.

Lynx-programmet

Lynx-programmet

De fyra kollektivtrafikhuvudmännen går i bräschen för branschen och lanserar gemensamt biljett- och betalsystem.

Färdplan, Linköpings kommun

Färdplan, Linköpings kommun

Syftet med projektet är att skapa en tydlighet och en bredare förståelse kring hållbar mobilitet och dess utveckling och effekter.

Kundresan, Göteborg & Co

Kundresan, Göteborg & Co

Projektet ska bygga en starkare förståelse för kundresan och skapa förutsättningar för att Göteborg ska utvecklas som evenemangsstad.

Vestre Billingstad, Ruter

Vestre Billingstad, Ruter

Ett av Osloregionens största bostadsprojekt och “case-study” i forskningsprojektet OptiMaaS, som fokuserar på att utforska effektivisering av MaaS.

Framtidsriktning, Göteborgs Stads Parkerings

Framtidsriktning, Göteborgs Stads Parkerings

P-bolagets framtidsriktning omformades till att sträva mot att vara en mobilitetsaktör, snarare än ett parkeringsbolag. Hela bolaget och organisationen med både styrelse och medarbetare strävar tillsammans mot denna framtidsbild.

Mobilitetshub, Ruter

Mobilitetshub, Ruter

Pilotprojekt kring hubbarnas betydelse och inverkan på Ruters beslutade målbild om att leverera hållbar rörelsefrihet.

Identitetsprojekt, Östgötatrafiken

Identitetsprojekt, Östgötatrafiken

Som trafikhuvudman har Östgötatrafiken ansvar för kollektivtrafiken i Östergötland. I takt med att resvanor förändras behöver kollektivtrafiken anpassas för att vara tillgänglig för alla sina kunder. I den insiktet har vi på IUS hjälpt Östgötatrafiken att forma en ny identitet samt implementera den i deras dagliga verksamhet.

Whitepaper, Ruter

Whitepaper, Ruter

Med utgångspunkt in den erfarenhet och kompetens som IUS besitter om kollektivtrafikens pågående resa från att leverera traditionell kollektivtrafik till att vara en leverantör av framtidens mobilitet fick IUS i uppdrag av Ruter i Norge att ta fram ett White Paper inom området Mobility as a Service (MaaS) då specifikt kombinerad mobilitet.

Tjänsteresa, Samtrafiken

Tjänsteresa, Samtrafiken

Som ett Vinnovaprojekt drivs forskningsprojektet Tjänsteresa inom ramen för Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafiken,

Företagsportalen, Västtrafik

Företagsportalen, Västtrafik

Västtrafik skapat en innovativ tjänst för företag och organisationer som vill öka det hållbara resandet via kollektivtrafiken.

Biljett och betalsystem, HLT

Biljett och betalsystem, HLT

IUS innovation projektleder och övervakar de olika delprojekten som är inom ramen för projektet ”Nytt biljettsystem 2020”.

Kunder

NYHETSBREV

10 + 15 =

Tommy Vestlie

Tommy Vestlie

Affärsområdesansvarig

Petra Alling

Petra Alling

Affärsutvecklare

Fredrik Wadström

Fredrik Wadström

Ägare och affärsutvecklare