Referenscase

Ett axplock av projekt vi levererat till kund

 

Lynx-programmet

Lynx-programmet

De fyra kollektivtrafikhuvudmännen går i bräschen för branschen och lanserar gemensamt biljett- och betalsystem.

Färdplan Linköpings kommun

Färdplan Linköpings kommun

Syftet med projektet är att skapa en tydlighet och en bredare förståelse kring hållbar mobilitet och dess utveckling och effekter.

Mobilitetshandbok ICA fastigheter

Mobilitetshandbok ICA fastigheter

Mobilitetshandbok för ica fastigheter  PROJEKTBESKRIVNING ICA Fastigheter är en av de aktörer som insett värdet i att ta ett grepp om mobilitetsfrågan. IUS innovation hjälper till i ICAs hållbarhetsarbete genom att, på ett strategiskt plan, utforma lämpligast...

Kundresan Göteborg & Co

Kundresan Göteborg & Co

Projektet ska bygga en starkare förståelse för kundresan och skapa förutsättningar för att Göteborg ska utvecklas som evenemangsstad.

Vestre Billingstad Ruter

Vestre Billingstad Ruter

Ett av Osloregionens största bostadsprojekt och “case-study” i forskningsprojektet OptiMaaS, som fokuserar på att utforska effektivisering av MaaS.

Göteborgs Stads Parkerings framtidsriktning

Göteborgs Stads Parkerings framtidsriktning

P-bolagets framtidsriktning omformades till att sträva mot att vara en mobilitetsaktör, snarare än ett parkeringsbolag. Hela bolaget och organisationen med både styrelse och medarbetare strävar tillsammans mot denna framtidsbild.

Mobilitetshub Ruter

Mobilitetshub Ruter

Pilotprojekt kring hubbarnas betydelse och inverkan på Ruters beslutade målbild om att leverera hållbar rörelsefrihet.

Identitetsprojekt för Östgötatrafiken

Identitetsprojekt för Östgötatrafiken

Som trafikhuvudman har Östgötatrafiken ansvar för kollektivtrafiken i Östergötland. I takt med att resvanor förändras behöver kollektivtrafiken anpassas för att vara tillgänglig för alla sina kunder. I den insiktet har vi på IUS hjälpt Östgötatrafiken att forma en ny identitet samt implementera den i deras dagliga verksamhet.

Kunder

NYHETSBREV

13 + 3 =

Tommy Vestlie

Tommy Vestlie

Affärsområdesansvarig

Gabriella Vettese

Gabriella Vettese

Affärsutvecklare

Fredrik Wadström

Fredrik Wadström

VD