Integritetspolicy

GDPR

 

Referens: EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR (679/2016)

Din säkerhet är viktig för oss

På IUS innovation värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Behandling av personuppgifter

Syftet med att behandla dina personuppgifter är främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig samt för att uppfylla lagar och avtal. Därför kan vi komma att behöva dela dina personuppgifter med en tredjepart, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för det ändamål det samlats in för, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Vi sparar dina uppgifter i sex månader efter avslutad kontakt.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

IUS innovation AB, org. nr 556842-0037, med adress Bror Nilssons gata 4, 417 55 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort samt begära att de ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du har också rätt att begära registerutdrag över de uppgifter som vi har om dig. En begäran om registerutdrag ska skickas till dataskydd@iusinnovation.se. Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på samma mailadress. Du kan också lämna in klagomål till Datainspektionen.

Sidan kontrollerades september 2022

💻

De personuppgifter som vi lagrar är:

  • För- och efternamn
  • Företag
  • Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post och telefonnummer)
  • CV/Resumé
  • Fotografier och filmer

 

🧑🏽‍⚖️

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är:

  • Avtal, i de fall vi har ett avtal med er som kund.
  • Samtycke, i de fall vi fotograferar eller filmar för våra digitala kanaler och i de fall du anmäler dig till ett av våra event.
  • Intresseavvägning, i de fall du söker en tjänst hos oss.

Hör av dig till Anders om du vill veta mer!

 

ANDERS ANDERSSON

anders.andersson@iusinnovation.se

+46 736 60 69 87