Biljett- och betalsystem

för Hallandstrafiken

 

PROJEKTBESKRIVNING

Hallandstrafiken behövde nytt biljettsystem år 2020 och frågade därför oss på IUS innovation om hjälp. Med både seniora rådgivare och projektledare guidade och hjälpte vi dem att genomföra detta stora projekt.

Vi på IUS projektleder och övervakar de olika delprojekten som är inom ramen för projektet ”Nytt biljettsystem 2020”. Detta gör vi genom att se till att alla delprojekt följer HLT:s strategier, identifierar förbättringspunkter för att kunna effektivisera delprojekten samt stötta projektledarna där det behövs. Uppdraget innebär även att kartlägga in- och utdata för de olika system som finns inom projekten, identifiera flöden som är lämpliga att automatisera samt rapportera till styrgruppen.

FRÅGESTÄLLNING

Hallandtrafiken var i behov av nytt biljett och betalsystem. 

 

👩‍💻

PROJEKT

IUS har projektlett och ansvarat för att alla delprojekt följer HLT:s strategier, identifierar förbättringspunkter för att kunna effektivisera delprojekten. Samt kartlägga in- och utdata för de olika systemen, identifiera flöden som är lämpliga att automatisera och rapportera till styrgruppen.

 

💡

LÖSNING

Projektet har övergått i Lynx-programmet där man tillsammans med Kalmars Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Jönköpings länstrafik tagit fram och lanserat ett gemensamt biljett- och betalsystem.

 

KUND

Läs mer

Lynx-programmet

Podd: Mobilitet som begrepp

Podd: Det omtalade avsnittet om MaaS

NYHETSBREV

2 + 4 =

Hör av dig till Patrik om du vill veta mer!

 

PATRIK LUNDGREN

patrik.lundgren@iusinnovation.se

+46 708 13 51 60