Färdplan för hållbar, delad och kombinerad mobilitet

för Linköpings kommun

 

PROJEKTBESKRIVNING

IUS ska under början av 2021 arbeta med att ta fram en färdplan för hållbar, delad och kombinerad mobilitet i Linköping. Syftet med projektet är att skapa en tydlighet och en bredare förståelse kring hållbar mobilitet och dess utveckling och effekter.

Som stad har Linköping ambitiösa klimatmål, och avser att bli koldioxidneutrala vid 2025 —något som givetvis påverkar kommunens trafikstrategi och hur man ser på färdmedelsfördelning. Men med ett projekt som syftar att skapa en färdplan kring hållbar mobilitet, och faktumet att Linköping har blivit utsedd till Sveriges nästa bästa cykelstad två år i rad, skapar man sig en fantastisk grogrund för att kunna uppnå målet. Färdplanen kommer vara en intern vägledning som ska ligga till grund för en långsiktig och stabil utveckling av hållbar mobilitet i Linköping, exempelvis för cykelstaden samt för delad och kombinerad mobilitet som MaaS, mobilitetshubbar och mikromobilitetstjänster.

IUS innovation har sedan 2013 gjort en strategisk satsning på framtidens mobilitet där en av våra starkaste kompetenser och expertiser ligger i att leverera nulägesbeskrivning, omvärldsanalys, framtidsscenarion och strategiarbete till projekt med mål att definiera, utveckla och etablera mobilitetstjänster.

FRÅGESTÄLLNING

Syftet med projektet är att skapa en tydlighet och en bredare förståelse kring hållbar mobilitet och dess utveckling och effekter.

 

👩‍💻

PROJEKT

IUS ska under början av 2021 arbeta med att ta fram en färdplan för hållbar, delad och kombinerad mobilitet i Linköping.

 

💡

LÖSNING

Färdplanen kommer vara en intern vägledning som ska ligga till grund för en långsiktig och stabil utveckling av hållbar mobilitet i Linköping, exempelvis för cykelstaden samt för delad och kombinerad mobilitet som MaaS, mobilitetshubbar och mikromobilitetstjänster.

 

KUND

Det ska bli väldigt kul att få arbeta med den kommun som kanske ligger allra längst fram i utveckling vad gäller hållbar mobilitet. Jag har följt Linköpings MaaS-satsning ett tag och tycker det finns en rad spännande aspekter, inte minst med tanke på prismodeller, som gör projektet unikt. Det ska bli enormt spännande att få vara en del i arbetet.

Patrik Westræus

Projektledare, IUS innovation

Läs mer

Handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping

Linköping: Sveriges nästa bästa cykelstad

Nyhet: Ett samhälle under förändring

NYHETSBREV

14 + 11 =

Hör av dig till Patrik om du vill veta mer!

 

PATRIK WESTRÆUS

patrik.westraeus@iusinnovation.se

+46 736 60 69 11