Företagsportalen

för Västtrafik

 

PROJEKTBESKRIVNING

IUS innovation har tillsammans med Västtrafik skapat en innovativ tjänst för företag och organisationer som vill öka det hållbara resandet via kollektivtrafiken. Tjänsten är ett administrativt verktyg som gör det enklare för anställda att resa kollektivt privat, till och från jobbet eller i tjänsten.

Administrationen blir enklare både för företaget och den anställde samtidigt som företaget förenklar för sina anställda och bidrar till en mer hållbar värld. Portalen kommer också att användas av skolor och kommuner för att enklare hantera skolkort samt andra biljetter. Att kollektivt resande bidrar till hållbar utveckling och även innebär en samhällsnytta, är inte någon nyhet. Problematiken ligger i hur vi ska få fler i vårt samhälle att välja kollektivtrafik framför alternativ som inte är lika hållbara. Genom att förenkla vardagen och därmed sänka trösklarna för de som reser kollektivt bidrar vi till att det kollektiva resandet ökar. Kollektivtrafikbranschen har en enorm potential att växa om de lyckas fånga upp företagsmarknadens resor.

IUS brinner för hållbar utveckling och i detta case har vi varit med under hela resan. Projektet började med rådgivning om framtidens kombinerade mobilitet och fortsatte sedan med workshops och en förstudie. Därefter var vi med och utförde ett pilotprojekt där vi också fick utveckla hela portalen åt kunden. Slutligen behövde Företagsportalen även pedagogiska instruktionsfilmer som IUS marknadsteam tog fram och producerade.

FRÅGESTÄLLNING

Västtrafik som erbjuder kollektivtrafik främst till privatpersoner ville utveckla sitt erbjudande till företag och organisationer. 

 

👩‍💻

PROJEKT

Att kollektivt resande bidrar till hållbar utveckling och även innebär en samhällsnytta, är inte någon nyhet. Problematiken ligger i hur vi ska få fler i vårt samhälle att välja kollektivtrafik framför alternativ som inte är lika hållbara. Genom att förenkla vardagen och därmed sänka trösklarna för de som reser kollektivt bidrar vi till att det kollektiva resandet ökar.

 

💡

LÖSNING

Företagsportalen är lanserad och erbjuder företag, organisationer och skolor använder portalen för att erbjuda kollektiva resor till anställda och kunder. 

 

KUND

Läs mer

Blogg: Kollektivtrafiken som ryggrad i en hållbar mobilitet

Nyhet: IUS innovation tar ställning och satsat på mobilitet

Kombinerad mobilitet

NYHETSBREV

14 + 5 =

Hör av dig till Patrik om du vill veta mer!

 

PATRIK LUNDGREN

patrik.lundgren@iusinnovation.se

+46 708 13 51 60