Framtidsriktning

för Göteborgs stads parkering

 

PROJEKTBESKRIVNING

Göteborgs Stads Parkering har som mål att forma bolagets framtidsriktning utifrån deras vision om att ”vara en motor för hållbar mobilitet”. Projektet inleddes på ledningsnivå för att skapa möjlighet kring vidare stöttning i förankringsprocessen till resten av medarbetarna genom strategiarbete i affärsplan, interna utbildningar och konferenser samt inspirationsföreläsningar.

I strävan om Parkering Göteborgs vision och framtidsriktning anlitades IUS innovation för senior rådgivning och föreläsningar avseende framtidens mobilitet, olika roller och aktörer för ledning och styrelse. Utöver detta ledde IUS innovation även arbetet kring förankringen av omställningen hos medarbetare i form av förändringsledning kring strategiarbete och affärsplan, moderering i workshops, interna utbildningar och konferenser.

Parkeringsbolaget har genom projektet genomfört ett gediget arbete och som ett ytterligare krafttag tog IUS innovation fram ett White Paper med bakgrund, djupdykning och omvärldsbevakning kopplat till mobilitetsbranschen. Detta skapades för att få underlag för vidare arbetet kring strategi och affärsplan.

Projektet resulterade i flera spännande företeelser. P-bolagets framtidsriktning omformades till att sträva mot att vara en mobilitetsaktör, snarare än ett parkeringsbolag. Hela bolaget och organisationen med både styrelse och medarbetare strävar tillsammans mot denna framtidsbild. Tillsammans har alla medarbetare en högre kunskapsnivå vad det gäller framtidens mobilitet och dess roller och aktörer.

Det skapades även en ny organisationsform med tydliga och fokuserade strategigrupper. En av strategigrupperna syftar till att skapa förutsättningar avseende övergången från bilanvändandet till att istället resa kollektivt genom att använda pendelparkeringar utanför staden som en knutpunkt för att resa vidare med kollektivtrafik in till staden. Utöver det pågår det ett pilotprojekt med Västtrafik med syfte att kunna köpa Västtrafik-biljetter i Göteborg Stads Parkerings-app.

FRÅGESTÄLLNING

Parkeringsbolaget Göteborg behövde ta ett krafttag kring vision, position och strategi och anlitade IUS innovation som rådgivare.

 

👩‍💻

PROJEKT

Projektet inleddes på ledningsnivå för att skapa möjlighet kring vidare stöttning i förankringsprocessen till resten av medarbetarna genom strategiarbete i affärsplan, interna utbildningar och konferenser samt inspirationsföreläsningar.

 

💡

LÖSNING

P-bolagets framtidsriktning omformades till att sträva mot att vara en mobilitetsaktör, snarare än ett parkeringsbolag. Hela bolaget och organisationen med både styrelse och medarbetare strävar tillsammans mot denna framtidsbild.

 

KUND

Läs mer

Paneldebatt Tankesmedjan mobilitet Sverige

Artikel: Balansen mellan offentliga och privata aktörer

Artikel: Att arbeta med hållbar utveckling och mobilitet

NYHETSBREV

14 + 9 =

Hör av dig till Patrik om du vill veta mer!

 

PATRIK LUNDGREN

patrik.lundgren@iusinnovation.se

+46 708 13 51 60