Hela resenärens resa

för Skånetrafiken

 

PROJEKTBESKRIVNING

IUS innovation vann upphandling hos Skånetrafiken, Region Skåne. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och arbeta gemensamt med team och teamledare från Skånetrafiken.

Arbetet är en lärande och iterativt process för att kartlägga och förstå Skånetrafikens samlade erbjudande, utifrån resenärernas upplevelser och behov. Projektet har som syfte att bland annat skapa samsyn och förståelse i förvaltningen. Syfte som i sin tur når Skånetrafikens mål om fler och nöjdare resenärer. Fokus i projektets nuvarande fas är att primärt skapa en gemensam bild och att genom ett lärande angreppssätt bygga en för Skånetrafiken fungerande process och metodik. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget som ett team och kommer arbeta med costumer journeys som främsta verktyg/modell för projektet.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Resorna genomförs med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon.

IUS innovation har en lång historia och stark spetskunskap inom mobilitet och är stolta över att kunna tillföra sin unika expertis för kunder inom segmentet. IUS bemannar ofta sina uppdrag i team där man tar vara på varandras likheter och olikheter.

Behov

Uppdrag vunnet via upphandling

 

👩‍💻

PROJEKT

Arbetet är en lärande och iterativt process för att kartlägga och förstå Skånetrafikens samlade erbjudande, utifrån resenärernas upplevelser och behov. Projektet har som syfte att bland annat skapa samsyn och förståelse i förvaltningen. Syfte som i sin tur når Skånetrafikens mål om fler och nöjdare resenärer.

 

💡

COSTUMER JOURNEY

Fokus i projektets nuvarande fas är att primärt skapa en gemensam bild och att genom ett lärande angreppssätt bygga en för Skånetrafiken fungerande process och metodik. Projektet kommer arbeta med costumer journeys som främsta verktyg/modell.

 

Skånetrafiken är en otroligt rolig kund att jobba med, som vill väldigt mycket och har väldigt unika förutsättningar i med att det är en region där det sker väldigt mycket pendling med många typer av mobilitetsformer. Det är med stor glädje vi startat upp projektet där vi ska hjälpa Skånetrafiken vidare i sitt arbete med att förstå hela resenärens resa. 

Anna Wadström, VD på IUS innovation

Läs mer

Vunnen upphandling

Referenscase: Färdplan för Linköping kommun

Podd: Samverkan en förutsättning för framgång

NYHETSBREV

7 + 6 =

Hör av dig till Tommy om du vill veta mer!

 

Tommy Winterskiöld Vestlie

tommy.winterskiold-vestlie@iusinnovation.se 

+46 736 60 69 10