Kundresan

för Göteborg & co

 

PROJEKTBESKRIVNING

Vi är otroligt stolta över att starta upp nytt projekt med Göteborg & Co där vi ska lära mer om kundresan.

Genom ett antal workshops ska vi bygga en förståelse för kundresan och skapa förutsättningar för att Göteborg ska utvecklas ännu mer som evenemangsstad. I kundresan ska vi lära om vilka steg en evenemangsbesökare går igenom. Allt från drömmar om att stå i publiken på en konsert, till den efterföljande känslan när man lämnar ett event. Vad känner kunden? Vad är kunden i behov av och vad finns för förväntan? Hur kan flödet bli så smidigt som möjligt? Kan vi påverka en evenemangsbesökare att ta hållbara beslut? Vad behöver staden utveckla för att möta kundens behov?

Som rådgivare inom innovation och digitalisering vet vi att det finns flera drivkrafter som påverkar och driver på utvecklingen i samhället. Pandemin har under 2020 påverkat stora evenemang och därmed såklart påverkat evenemangstaden Göteborg. Effekten har på kort sikt blivit en omställning till digitala event men hur ser det ut i framtiden?

IUS innovation som har hemmasäte i Göteborg är mycket stolta över att få arbeta med en kund som Göteborg & Co och ser fram emot projektet.

FRÅGESTÄLLNING

Vad känner kunden? Vad är kunden i behov av och vilken förväntan finns? Hur kan flödet bli så smidigt som möjligt för en evenemangsbesökare? Kan vi påverka en evenemangsbesökare att ta hållbara beslut? Vad behöver staden utveckla för att möta kundens behov?

 

👩‍💻

PROJEKT

Genom ett antal workshops ska vi bygga en förståelse för kundresan och skapa förutsättningar för att Göteborg ska utvecklas ännu mer som evenemangsstad.

 

KUND

Göteborg & Co är en del av Göteborgs stad och vårt uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Vi leder och driver utvecklingen av Göteborg som en hållbar destination i bred samverkan, så att alla som lever här gynnas av en växande besöksnäring.

Göteborg & co

Läs mer

Mobilitetspunkt Filipstad Ruter AS

Nyhet: Unik mobilitetspunkt testas i Oslo

Podd: Mobilitetshubbar synliggör delad mobilitet

NYHETSBREV

9 + 12 =

Hör av dig till Patrik om du vill veta mer!

 

PATRIK LUNDGREN

patrik.lundgren@iusinnovation.se

+46 708 13 51 60