Lynx-programmet

FÖR HALLANDSTRAFIKEN, JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK, KALMAR LÄNSTRAFIK OCH LÄNSTRAFIKEN KRONOBERG

 

PROJEKTBESKRIVNING

I april 2021 avslutades ”Lynx-programmet”. Det är de fyra trafikhuvudmännen Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg som gått ihop för att gemensamt ta fram bland annat ett nytt biljett och betalsystem. De fyra kollektivtrafikhuvudmännen går i bräschen för branschen genom samarbetsprojektet och vi på IUS innovation är otroligt stolta och glada över att varit en del av det starka samarbetet.

Arbetet har inneburit ett mycket omfattande arbete kring ett nytt biljett- och betalsystem samt tillhörande lösningar. Med en komplex lösning och många olika aktörer och intressenter är det en prestation från samtliga inblandade att systemet är i drift hos de fyra trafikhuvudmännen i södra Sverige, Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg.

Inom projektet har det bland annat tagits fram ny reseapp, nya biljettautomater, ny buss- och tågutrustning för biljettering och validering, utrustning för återförsäljare, CRM system, e-handelsplattform i form av ett ”Mitt Konto” samt en skolportal. Samtliga system är kopplat till ett nytt gemensamt backend som bygger på Samtrafikens nationella biljett- och betalstandarden (BoB).

Programmet ligger i framkant när det gäller samarbetsprojekt mellan kollektivtrafikhuvudmän i Sverige. Systemet är anpassat för att på sikt kunna vidareutvecklas, anpassas och integreras med nya och förbättrade tjänster som ska täcka framtidens resande.

Med bakgrund av IUS innovations expertis och erfarenhet inom mobilitet har IUS sedan hösten 2017 haft förmånen att driva och bidra med ett flertalet kompetenser och roller i projektet. IUS innovation har bland annat ansvarat för produktägarskap, kravställning, projektledning samt test.

“Efter hårt arbete från alla deltagande parter är vi stolta och glada över att få gå i mål med ett så omfattande projekt.”
Hanna Andersson, IUS innovation

FRÅGESTÄLLNING

De fyra trafikhuvudmännen Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg hade som mål att samlas kring ett biljett och betalsystem.

👩‍💻

PROJEKT

Inom projektet har det bland annat tagits fram ny reseapp, nya biljettautomater, ny buss- och tågutrustning för biljettering och validering, utrustning för återförsäljare, CRM system, e-handelsplattform i form av ett ”Mitt Konto” samt en skolportal. Samtliga system är kopplat till ett nytt gemensamt backend som bygger på Samtrafikens nationella biljett- och betalstandarden (BoB).

💡

LÖSNING

Programmet ligger i framkant när det gäller samarbetsprojekt mellan kollektivtrafikhuvudmän i Sverige. Systemet är anpassat för att på sikt kunna vidareutvecklas, anpassas och integreras med nya och förbättrade tjänster som ska täcka framtidens resande

KUND

Vi är medvetna om att det varit en lång och stundtals utmanande resa, men vi har tack vare gemensamma insatser kommit långt. Samtliga regioner/trafikbolag är nu i drift med det nya biljett- och betalsystemet och även om det ännu återstår vissa leveranser har det mesta kommit på plats. Överlag upplevs det nya biljett- och betalsystemet motsvara våra verksamheters och kunders förväntningar och det ger oss goda möjligheter att vidareutveckla och förbättra lösningen successivt framgent.

Thomas Nilsson

Direktör i Kronoberg och representant för samtliga fyra län i gemensam styrgrupp

Läs mer

Nyhet: Nytt biljett och betalsystem lanseras i unikt samarbete

Nyhet: Kollektivtrafiken som ryggrad i en hållbar mobilitet

IUS expertis: Samverkan

NYHETSBREV

8 + 2 =

Hör av dig till Petra om du vill veta mer. 

 

Petra Alling

petra.alling@iusinnovation.se 

+46 708 – 15 50 32