Mobilitetshandbok

för ica fastigheter

 

PROJEKTBESKRIVNING

ICA Fastigheter är en av de aktörer som insett värdet i att ta ett grepp om mobilitetsfrågan. IUS innovation hjälper till i ICAs hållbarhetsarbete genom att, på ett strategiskt plan, utforma lämpligast mobilitet på rätt plats med fokus på hållbarhet och med målet att framtidssäkra deras handelsplatser. Med mobilitet i detta fallet menar vi tillgängligheten av ICA-platser och sättet ICAs besökare tar och önskar ta sig till och från platsen.

ICA Fastigheter har som mål att skapa förutsättningar för alla ICA-platser att bidra till ökad hållbarhet, tillgänglighet och attraktionskraft. Som en första del i ett stort arbete framöver tog IUS innovation fram en mobilitetshandbok. Den är tänkt att lägga grunden och fungera som ett metodstöd för ICA Fastigheters mobilitetsarbete framöver.

Kopplat till handboken finns bland annat ett White paper med bakgrund, djupdykning och omvärldsbevakning i begreppet och branschen mobilitet. Dessutom har flertalet mobilitetsrelaterade analys- och utredningsmallar tagits fram. 

“Det är särskilt glädjande för oss som arbetar inom mobilitet att se en aktör som ICA Fastigheter ta ett grepp om mobilitetsfrågan. Det visar på en framåtanda som är guld värd i arbetet mot en hållbar framtid.” IUS innovations 

Mobilitetsbranschen är i ständig förändring och det utvecklas hela tiden nya erbjudande inom personförflyttning och logistik. Det är inte längre bara kollektivtrafiken som tillhandahåller mobilitet till gemene man. Flera privata aktörer får upp intresset, tar sig in på marknaden och erbjuder nya spännande lösningar för att ta sig från A till B.

FRÅGESTÄLLNING

ICA Fastigheter har som mål att skapa förutsättningar för alla ICA-platser att bidra till ökad hållbarhet, tillgänglighet och attraktionskraft. 

 

👩‍💻

PROJEKT

Som en första del i ett stort arbete framöver tog IUS innovation fram en mobilitetshandbok. Kopplat till handboken finns bland annat ett White paper med bakgrund, djupdykning och omvärldsbevakning i begreppet och branschen mobilitet. Dessutom har flertalet mobilitetsrelaterade analys- och utredningsmallar tagits fram. 

 

💡

LÖSNING

Mobilitetshandboken är tänkt att lägga grunden och fungera som ett metodstöd för ICA Fastigheters mobilitetsarbete framöver.

 

KUND

Ett helhetsgrepp inom hållbarhet innebär tankesätt utanför våra traditionella ramar. Med ett krafttag inom mobilitet kopplat till våra handelsplatser skapar vi förutsättningar för att uppnå det helhetsgreppet.

Anna Nyberg

VD, ICA Fastigheter

Läs mer

Mobilitetsfokus ska ge ökad trygghet i Munkebäck

Mobilitet för ICA Fastigheter

Podd: Varför alla fastighetsutvecklare bör ha mobilitet på agendan

NYHETSBREV

12 + 6 =

Hör av dig till Patrik om du vill veta mer!

 

PATRIK LUNDGREN

patrik.lundgren@iusinnovation.se

+46 708 13 51 60