Mobilitetshubb

för ruter as

 

PROJEKTBESKRIVNING

Som del av Ruters satsning för att bli en mobilitetsleverantör väljer man att pilotera kring mobilitetshubbar. Detta för att utforska kring hubbarnas betydelse och inverkan på Ruters beslutade målbild om att leverera hållbar rörelsefrihet. Genom projektet Mobilitetspunkt Filipstad, som är Ruters första mobilitetshubb, önskar man samla kunskap för att beskriva dess påverkan men också finna Ruters roll när det kommer till mobilitetshubbar.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan tre offentliga aktörer (Statens vegvesen, Bymiljøetaten i Oslo kommune och Ruter) där IUS innovation anlitats för projektledning och koordinering. Projektet har bestått av uppbyggnad av en fysisk mobilitetshubb men framförallt en lärande fas där man genom data och tät dialog med användare samt samarbetspartners lärt sig mer om vad invånarna i Oslo önskar av en lyckad mobilitetshubb. Just nu är projektet inne i en fas där fokus ligger på att lära mer kring affärsmodellerna vid en mobilitetshubb.

Som en av Europas ledande kollektivtrafikaktörer när det kommer till innovation och framtidens mobilitet vill Ruter vara med och bidra till en mer hållbar utveckling vad gäller persontransporter. För att lyckas med detta krävs att erbjuda invånarna och tillrättalägga för hållbara och attraktiva alternativ till den privata bilen. Därför vill Ruter skapa en arena för mobilitetslösningar som ger goda möjligheter för samarbete mellan den offentliga och privata sektorn.

På mobilitetshubben finns flera olika typer av mobilitet (bilar, cyklar och sparkcyklar), en cykelverkstad och paketboxar, allt tillgängligt för invånare att använda efter behov. Placeringen av hubben är också i närhet till kollektivtrafikhållplatser för flera stora busslinjer samt Oslos mest använda stadscykelstativ.

FRÅGESTÄLLNING

Genom projektet Mobilitetspunkt Filipstad, som är Ruters första mobilitetshubb, önskar man samla kunskap för att beskriva dess påverkan men också finna Ruters roll när det kommer till mobilitetshubbar.

 

👩‍💻

PROJEKT

Som ett tvåårigt pilotprojekt ställer Ruter upp en mobilitetspunkt i centrala Oslo och erbjuder eldrivna transportslag som elcykel, elbil och elscooter. 

 

💡

LÖSNING

Efter pilotprojektets slut togs beslut om förlängd drift av mobilitetspunkten. 

 

KUND

Läs mer

Mobilitetspunkt Filipstad Ruter AS

Nyhet: Unik mobilitetspunkt testas i Oslo

Podd: Mobilitetshubbar synliggör delad mobilitet

NYHETSBREV

12 + 11 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47