Omvärldsbevakning  Norden

för privat mobilitetsaktör

 

PROJEKTBESKRIVNING

Med bakgrund av IUS erfarenhet av mobilitetsbranschen fick vi i uppdrag att ta fram en marknadsanalys under 2019. Uppdraget innefattades av en jämförelse mellan de nordiska storstäderna när det kommer till etableringspotential av bolagets framtida mobilitetstjänster. En central del i analysen var att skapa förståelse för den aktuella stadens aktörslandskap, såväl det offentliga som det privata, samt vad som erfordras för att få till en fungerande samverkansmodell.

Projektet omfattade kartläggning av potentiella parter att samverka med, juridiska förutsättningar och annan relevant lagstiftning att förhålla sig till när det kommer till en etablering på den aktuella marknaden. Resultatet definierade vikten av en datadriven tjänsteutveckling och samverkan med offentliga aktörer.

Projektet analyserade bolagets beroende till såväl teknologisk utveckling som infrastruktur eftersom detta i vissa avseende är centralt för eventuella marknadsetableringar. I samband med detta definierades flera nödvändiga samverkanspartners i de respektive städerna.

Med utgångspunkt i en nulägesbeskrivning skapade projektet nödvändiga verktyg för att bland annat förstå de komplexa nätverk och relationer som finns mellan offentliga och privata aktörer. I marknadsanalysen låg stort fokus på hur bolaget som privat mobilitetsaktör kan och bör förhålla sig till den regionala kollektivtrafiken för att på så sätt kunna bidra till städerna hållbara utveckling.

 

👩‍💻

PROJEKT

Marknadsanalys med jämförelse mellan de nordiska storstäderna när det kommer till etableringspotential av bolagets framtida mobilitetstjänster

 

💡

LÖSNING

I marknadsanalysen låg stort fokus på hur bolaget som privat mobilitetsaktör kan och bör förhålla sig till den regionala kollektivtrafiken för att på så sätt kunna bidra till städerna hållbara utveckling.

Läs mer

Podd: Det omtalade avsnittet om MaaS

Expertis: Strategi och position

Nyhet: IUS innovation satsar på mobilitet

NYHETSBREV

6 + 8 =

Hör av dig till Patrik om du vill veta mer!

 

PATRIK WESTRÆUS

patrik.westraeus@iusinnovation.se

+46 736 60 69 11