Panel webinar

för Drive sweden

 

PROJEKTBESKRIVNING

Den 27 april arrangerade Drive Sweden ett webinar om digitala lösningar som kan möjliggöra delade och kombinerade mobilitetslösningar.

Inbjudna att delta i samtal kring nuläget i Sverige, goda exempel i Europa och vad som behöver göras för att accelerera utvecklingen i Sverige var IUS innovation tillsammans med K2 och Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Som introduktion presenterade Sofia Löfstrand, projektledare MaaS-projektet LIMA, lärdomar från projektet LIMA. Därefter höll Patrik Westræus, projektledare på IUS innovation, en presentation kring omvärldsspaning på MaaS med goda exempel från olika länder i Europa och Sverige.

Webinaret följdes av ett panelsamtal mellan Sofia Löfstrand från Lindholmen Science Park, Patrik Westræus från IUS innovation, Tommy Winterskiöld Vestlie från IUS innovation, Carl-Martin Vikingsson från Drive Sweden och Elias Arnestrand från K2.

IUS innovation anlitas ofta för omvärldsbevakning, analys och rådgivning som kan presenteras i projektform, som föreläsning, via workshops eller rapporter där IUS delar med sig av sin djupa kunskap inom mobilitet och hållbart resande. Ta kontakt med oss så får du veta mer.

Du kan ta del av webinaret på Lindholmen Science Parks youtube

Behov

Expertis inom kombinerad mobilitet med fokus på Sverige och Europa.

 

👩‍💻

PROJEKT

IUS deltog som presentatör och panel i webinar om digitala lösningar som kan möjliggöra delade och kombinerade mobilitetslösningar

 

💡

MOBILITETSEXPERTIS

IUS har genom många års erfarenhet och ett gediget personligt branschnätverk flera eftertraktade mobilitetsexperter som kan stödja er i omvärldsbevakning och analys kring mobilitet. Antingen på ett brett perspektiv eller inom specifika områden så som till exempel kombinerad mobilitet.

 

Läs mer

Expertis: Strategi och position

Paneldebatt för Tankesmedja

Mobilitets

podden

NYHETSBREV

13 + 10 =

Hör av dig till Tommy om du vill veta mer!

 

Tommy Winterskiöld Vestlie

tommy.winterskiold-vestlie@iusinnovation.se 

+46 736 60 69 10