Pilotområde cykel

för Stadsmiljöförvaltningen Göteborgs stad

 

PROJEKTBESKRIVNING

IUS projektleder Pilotområde cykel på uppdrag av Stadsmiljöförvaltningen. Projektet ämnar förbättra cyklisters gaturum och behov i två utvalda områden i Göteborg, Majorna/Kungsladugård och Backa.

I områdena Backa och Majorna/Kungsladugård görs åtgärder för att underlätta orienterbarheten för cyklister men också för att ge cykeln en höjd prioritering i trafiken. Projektet är en pilot och stort fokus ligger på att testa och på så sätt hitta fungerande åtgärder som sedan kan permanentas och implementeras i fler områden än Backa och Majorna/Kungsladugård. Långsiktigt vill vi vara med och göra Göteborg till en cykelvänlig stad, för såväl nybörjare som vana cyklister och skapa ett gent cykelnät för ett av de viktigaste transportmedlen i en hållbar stadsutveckling.

IUS bidrar med gedigen projektledningserfarenhet, cykelexpertis och tjänstedesign och driver projektet tillsammans med ett engagerat och kunnigt team från Stadsmiljöförvaltningen.

👩‍💻

PROJEKTET I KORTHET

Projektet ämnar förbättra cyklisters gaturum och behov i två utvalda områden i Göteborg, Majorna/Kungsladugård och Backa.

 

🛠

METOD

För projektet används pilotering som form av metod där man testar olika lösningar för att hitta fungerande åtgärder i stadsmiljön. 

 

Projektet genomförs med fokus på enkla åtgärder. Detta ger oss utrymme att testa oss fram till lösningar som får stora effekter med tydlig prioritering för cykel. Om en förändring inte blir som vi önskat kan vi alltid göra om och justera eftersom vi arbetar med kontinuerlig utvärdering.

David Lillieroth, Projektledare på IUS innovation

Läs mer

Podd: Bravery shapes sustainable cities

Vunnen upphandling

Referenscase: Mobilitetshub för Ruter AS

NYHETSBREV

2 + 10 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47