26. Bildelningens roll i ett hållbart samhälle

Avsnittsbeskrivning

I dagens avsnitt har vi bjudit in Mathias Holst från Lynk & Co för att diskutera bildelning och hur användningen av bilen kommer att påverkas i framtiden 

Mathias berättar om Lynk & Co och hur deras affärsmodell ska bidra till mer effektiv användning av resurser där privata bilar används i stället för att stå still – något som de idag gör under majoriteten av dygnet. Enligt mätningar så står den privata bilen stilla 95% av ett dygn.  

Vi diskuterar bilens roll i samhället när man arbetar för mer hållbar mobilitet och vilka beteendeförändringar som krävs för att fler ska dela den privata bilen. 

Innehåll

00:00 Introduktion 

01:00 Mathias Holst introduktion 

04:35 Vilka är Lynk & Co? 

14:00 Beteendeförändringar och att vara kund hos Lynk & Co 

20:40 Kombinerad mobilitet med bilen i beaktning 

25:24 Varför är vi låsta vid bilen? 

27:46 Var är vi om 5 år? 

34:00 Hur når vi målbild och vad för utmaningar har vi?  

41:37 Slutord och Avslut 

DAGENS GÄST

MATHIAS HOLST 

Mathias Holst är CFO på Lynk & Co sedan 2017 och drivs av att förändra hela bilindustrin och i förlängningen sättet vi använder bilar idag.  

Hjärtefrågor: bildelning samt framtidens städer och mobilitetslösningar.  

I rollen som Chief Financial Officer (CFO) arbetar han i kärnan av verksamheten och en stor anledning till att han valde Lynk & Co som arbetsplats var för att han tyckte bolaget, till skillnad från de flesta aktörer, faktiskt försöker bygga en produkt kring kunden i stället för att anpassa kunden efter produkten.  

Bildelning är Mathias hjärtefråga. Dels för att det är intressant ur ett tekniskt perspektiv men framför allt med tanke på bildelningens möjligheter att påverka samhället i en positiv, och kanske till och med avgörande, riktning på sikt. Han tar alla tillfällen i akt att diskutera framtidens städer, mobilitet och teknologi.  

senaste avsnitten

24. IUS hållbarhetsarbete del 6

24. IUS hållbarhetsarbete del 6

Del 6 av miniserien om IUS hållbarhetsarbete. I detta avsnitt redogör vi för hur vi arbetar med Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion och delmålen 12.3 och 12.8.

23. IUS hållbarhetsarbete del 5

23. IUS hållbarhetsarbete del 5

Del 5 av miniserien om IUS hållbarhetsarbete. I detta avsnitt redogör vi för hur vi arbetar med Mål 11 Hållbara städer och samhällen och delmålen 11.2, 11.3 och 11.6

22. IUS hållbarhetsarbete del 4

22. IUS hållbarhetsarbete del 4

Del 4 av miniserien om IUS hållbarhetsarbete. I detta avsnitt redogör vi för hur vi arbetar med Mål 10 Minskad ojämlikhet och delmålet 10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

Mobilitetspoddens programledare

Anna Wadström

Vill du vara gäst?

8 + 10 =