3. Vi sticker hål på myterna kring mikromobilitet

Är mikromobilitet ett hälsoproblem eller ett komplement till den redan etablerade kollektivtrafiken?
Vad finns det för framtidsutsikter för mikromobiliteten och vilka nya spännande samarbeten växer fram?

 

Avsnittsbeskrivning

Mikromobilitet – Ett av de hetaste ämnena inom mobilitetsbranschen som både imponerar med sin smidighet, men som också har fått mycket negativ uppmärksamhet i pressen. I avsnitt tre av Mobilitetspodden sticker vi hål på myterna kring mikromobilitet.

2019 förändrades stadsbilden, som över en natt, då elsparkcyklar fyllde de stora städerna. Leverantörer av mikromobilitet och specifikt elsparkcyklar imponerar med sin kvickhet i utveckling och förändring, både när det gäller den fysiska produkten men även när det kommer till tjänsteutbudet där användarvänlighet ofta har högsta prioritet.

Våra programledare Patrik och Anna tillsammans med gästen Emelie Sjöö diskuterar ämnet och gräver djupare i både för- och nackdelar med dessa elscootrar. De nämner begrepp som geofencing, nudging, freefloating och stationsbaserad mobilitet, lastmile, firstmile och resonerar kring reglering och samarbeten.

Innehåll

0.00 Programledarna berättar om sina senaste resor med mikromobilitet.
4.49 Vad är mikromobilitet? Geofencing, freefloating och stationsbaserad mobilitet.
10.28 Tillbakablick på 2019 som blev ett revolutionerande år med lansering av elsparkcyklar.
14.12 Reglering
16.07 Elscootrar delar upp allmänheten i två läger. Team Smidighet vs Team nedskräpning.
17.50 Nudging och hållbarhet
22.22 Mikromobilitet täcker sträckor som inte kollektivtrafiken kan nå.
26.14 Smidigheten
28.21 Det individuella ansvaret
32.49 Framtiden för mikromobiliteten. Funktioner, tjänster, leverantörer, ansvar, samarbeten och nya kringliggande produkter.

DAGENS GÄST

EMELIE SJÖÖ

Emelie Sjöö är den kommunikativa och kreativa projektledaren på IUS innovation. Med sin fleråriga erfarenhet inom mobilitetsbranschen förstår hon alla beståndsdelarna i området. Hon har arbetat med framtidssimulering av människors sätt att resa och val av transportslag. Förutom detta är Emelie oerhört kreativ när det kommer till visualisering och presentation.

Emelie är också med i avsnitt 2. Mobilitethubbar synliggör delad mobilitet.

senaste avsnitten

14. Optimering av parkering genom nya affärsmodeller och elladdning

14. Optimering av parkering genom nya affärsmodeller och elladdning

Vi välkomnar Johannes Asp (Mobility46) till Mobilitetspodden som tillsammans med programledarna @Anna Wadström och Patrik Westræus i detta avsnitt pratar om allt från optimering av parkering, hur man minskar trösklar för elbilsanvändare och hur fastighetsägare kan ta ansvar för sina parkeringsytor och skaffa bättre affärsmodeller för sin parkeringsförvaltning.

13. Hållbarhet, hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt och mer

13. Hållbarhet, hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt och mer

“Hållbar utveckling är ett dynamiskt begrepp som utvecklas med tiden.” Patrik Westræus.

Som en del av IUS innovations större fokus på hållbarhet för 2022 dedicerar vi i Mobilitetspodden nu ett helt avsnitt till ämnet. Vad betyder det? Vad kommer det ifrån? Går det att mäta? Och i sånt fall hur?

Mobilitetspoddens programledare

Anna Wadström

Patrik Westræus

Vill du vara gäst?

15 + 15 =