3. Vi sticker hål på myterna kring mikromobilitet

Är mikromobilitet ett hälsoproblem eller ett komplement till den redan etablerade kollektivtrafiken?
Vad finns det för framtidsutsikter för mikromobiliteten och vilka nya spännande samarbeten växer fram?

 

Avsnittsbeskrivning

Mikromobilitet – Ett av de hetaste ämnena inom mobilitetsbranschen som både imponerar med sin smidighet, men som också har fått mycket negativ uppmärksamhet i pressen. I avsnitt tre av Mobilitetspodden sticker vi hål på myterna kring mikromobilitet.

2019 förändrades stadsbilden, som över en natt, då elsparkcyklar fyllde de stora städerna. Leverantörer av mikromobilitet och specifikt elsparkcyklar imponerar med sin kvickhet i utveckling och förändring, både när det gäller den fysiska produkten men även när det kommer till tjänsteutbudet där användarvänlighet ofta har högsta prioritet.

Våra programledare Patrik och Anna tillsammans med gästen Emelie Sjöö diskuterar ämnet och gräver djupare i både för- och nackdelar med dessa elscootrar. De nämner begrepp som geofencing, nudging, freefloating och stationsbaserad mobilitet, lastmile, firstmile och resonerar kring reglering och samarbeten.

Innehåll

0.00 Programledarna berättar om sina senaste resor med mikromobilitet.
4.49 Vad är mikromobilitet? Geofencing, freefloating och stationsbaserad mobilitet.
10.28 Tillbakablick på 2019 som blev ett revolutionerande år med lansering av elsparkcyklar.
14.12 Reglering
16.07 Elscootrar delar upp allmänheten i två läger. Team Smidighet vs Team nedskräpning.
17.50 Nudging och hållbarhet
22.22 Mikromobilitet täcker sträckor som inte kollektivtrafiken kan nå.
26.14 Smidigheten
28.21 Det individuella ansvaret
32.49 Framtiden för mikromobiliteten. Funktioner, tjänster, leverantörer, ansvar, samarbeten och nya kringliggande produkter.

DAGENS GÄST

EMELIE SJÖÖ

Emelie Sjöö är den kommunikativa och kreativa projektledaren på IUS innovation. Med sin fleråriga erfarenhet inom mobilitetsbranschen förstår hon alla beståndsdelarna i området. Hon har arbetat med framtidssimulering av människors sätt att resa och val av transportslag. Förutom detta är Emelie oerhört kreativ när det kommer till visualisering och presentation.

Emelie är också med i avsnitt 2. Mobilitethubbar synliggör delad mobilitet.

senaste avsnitten

20. IUS hållbarhetsarbete del 2

20. IUS hållbarhetsarbete del 2

Del 2 av miniserien om IUS hållbarhetsarbete. I detta avsnitt redogör vi för hur vi arbetar med Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och delmålen; 8.2, 8.4, 8.6 och 8.8.

19. IUS hållbarhetsarbete del 1

19. IUS hållbarhetsarbete del 1

Del 1 av miniserien om IUS hållbarhetsarbete. I detta avsnitt redogör vi för hur vi arbetar med Mål 3. God hälsa och välbefinnande och delmålet 3.6 Minska antalet dödsfall och skador i trafiken.

18. Bravery shapes sustainable cities

18. Bravery shapes sustainable cities

18. Bravery shapes sustainable cities  AvsnittsbeskrivningWelcome to another episode of Mobilitetspodden. In this episode, we met the passionate bicycle enthusiasts, Melissa and Chris Bruntlett. Melissa and Chris started their mobility journey while living in...

Mobilitetspoddens programledare

Anna Wadström

Patrik Westræus

Vill du vara gäst?

14 + 14 =