Rapport och hållbarhetsmanifest

för Projekt Wendelstrand

 

Projektbeskrivning

Vi på IUS innovation är stolta över att vara med och stötta i arbetet med att utveckla och förverkliga visionen för Wendelstrand – en levande och hållbar stadsdel där människa, natur och arkitektur samspelar harmoniskt. Under detta projekt har vi tillsammans med partners som Next Step Group, HSB Göteborg, Veidekke och OBOS arbetat för att forma en plats där hållbarhet är i fokus och där boende och verksamheter kan trivas och växa.

Vi har varit aktivt engagerade i hållbarhetsfrågor och hållbar mobilitet kopplat till Wendelstrand, med fokus på att främja hållbarhet ur tre olika perspektiv: ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Genom workshops, intervjuer och samarbete med partnerna har vi identifierat önskade effekter och visioner kopplat till hållbarhet för området och arbetat för att omsätta dem i konkreta åtgärder och strategier.

Vi har tagit fram en rapport som summerar samverkan kring området hållbarhet och förslag på hur projektet kan arbeta vidare samt tagit fram ett hållbarhetsmanifest.

Vad innebär ett hållbarhetsmanifest?

Ett hållbarhetsmanifest är ett dokument som fastställer principer, målsättningar och åtgärder för att främja hållbarhet inom ett specifikt projekt eller område. Det fungerar som en vägledning och förpliktelse för alla involverade parter att arbeta mot gemensamma mål och värderingar.

Hållbarhetsmanifestet för Wendelstrand utgör parternas kollektiva åtagande för att förverkliga visionen för området. Det omfattar konkreta åtgärder och målsättningar så som hållbara transportsystem, inkluderande urbanisering och minskad miljöpåverkan. Genom att även koppla insatserna till FN:s globala mål för hållbar utveckling har vi skapat en tydlig riktlinje för att arbeta mot en mer hållbar och livskraftig stadsutveckling i Wendelstrand.

Med ett hållbarhetsmanifest som ledstjärna ser vi fram emot att fortsätta följa utvecklingen av Wendelstrand mot en levande och hållbar stadsdel där människor och natur kan blomstra i harmoni.

Läs mer

Mobilitetspunkt Filipstad Ruter AS

Referenscase: Lynxprogrammet 

Podd: Samverkan en förutsättning för framgång 

NYHETSBREV

11 + 10 =