Tankesmedja under Covid-19 pandemin

för mobilitetsaktörer

 

PROJEKTBESKRIVNING

IUS innovation har en lång erfarenhet av att arbeta med hållbart resande i Sverige, Norden och Europa. IUS har kunskap, relationer och projekt som alla strävar och arbetar mot framtidens mobilitet. I samband med Covid-19-pandemins spridning i Sverige och Europa ville IUS innovation ta en aktiv roll och startade en tankesmedja med avsikt att samla kollektivtrafikhuvudmän och mobilitetstänkare till samtal i Norden. I projektet har vi fört samman några av våra relationer i ett nätverk för att dela tankar, idéer och arbeta med konkreta åtgärder för kollektivtrafikens framtid i kölvattnet av Covid-19-pandemien. Ett arbete med en vision om att fortsätta utveckla framtidens mobilitet och ett hållbart resande.

”Jag är så imponerad av samtliga parters vilja till att samarbeta och den lösningsorienterade inställningen. Detta är offentlighet när den är som bäst” säger Anton Lymer facilitator i tankesmedjan och rådgivare på IUS innovation 

Initiativet bedrivs som rundabordssamtal, eller tankesmedja, med IUS innovation som facilitator. I tankesmedjan deltar Östgötatrafiken, Uppsala Länstrafik, Ruter, Skånetrafiken, Örebro Länstrafik, Blekingetrafiken, Västtrafik, Svensk kollektivtrafik, Värmlandstrafik och Samtrafiken. Nätverkets arbete leder till konkreta åtgärder som utvecklar kollektivtrafiken i Norden. En effekt av rundabordssamtalen är definieringen och bearbetningen av områden som simulering, kommunikation och nya tjänster och produkter.

Simulering och framtagning av scenarios ger en möjlighet att kunna studera och förutse olika förändringar. Tankesmedjan tar redan fram både kortsiktiga och långsiktiga simuleringar. Därefter följer analysarbete som ger underlag för att fatta bättre och mer grundade beslut framåt inom kollektivtrafiken.

Genom kommunikation vill initiativet ta ett större grepp i att sprida bilden om vikten av det kollektiva resandet. Under pandemin finns en negativ bild av att resa med kollektivtrafiken där den nästan framstår som farlig för den enskilda personen. När pandemin når sitt slut vill man omforma bilden av det kollektiva resandet och betona vikten av denna för att uppnå ett hållbart samhälle.

Fokusering ligger också i de möjligheter som uppstår under en förändring. Tankesmedjan tittar på vilka nya tjänster och produkter som kan fånga de förändrade beteenden inom resande. Allt för att utveckla kollektivtrafiken och samhället.

 

👩‍💻

PROJEKT

I samband med Covid-19-pandemins spridning i Sverige och Europa ville IUS innovation ta en aktiv roll och startade en tankesmedja med avsikt att samla kollektivtrafikhuvudmän och mobilitetstänkare till samtal i Norden.

I projektet har vi fört samman några av våra relationer i ett nätverk för att dela tankar, idéer och arbeta med konkreta åtgärder för kollektivtrafikens framtid i kölvattnet av Covid-19-pandemien. Ett arbete med en vision om att fortsätta utveckla framtidens mobilitet och ett hållbart resande.

 

💡

LÖSNING

Initiativet bedrivs som rundabordssamtal, eller tankesmedja, med IUS innovation som facilitator.

 

Medlemmar i tankesmedjan

Tankesmedjan har gett oss möjlighet att nyttja branschens samlade kompetens och testa våra egna tankar kring vad som är det nya nuläget för kollektivtrafiken efter corona, och hur vi behöver förändra och utveckla vårt erbjudande för att vara relevanta även i en förändrad arbetsmarknad med förändrade resmönster

Sofia malander

vd, östgötatrafiken

Läs mer

Paneldebatt Tankesmedjan Mobilitet Sverige

Expertis: Samverkan

Senaste nyheterna från IUS

NYHETSBREV

12 + 13 =

Hör av dig till Tommy om du vill veta mer!

 

Tommy Winterskiöld Vestlie

tommy.winterskiold-vestlie@iusinnovation.se 

+46 736 60 69 10