Tjänsteresa

för Samtrafiken

 

PROJEKTBESKRIVNING

Projektet Tjänsteresa gör det enklare att resa kollektivt i tjänsten. Den anställde behöver endast en app för att få en samlad bild av sina tjänsteresor och kan via den välja färdsätt utifrån hens situation och behov.

Samtrafiken ville, med hjälp av IUS och en utvecklad, nationell version, av Tjänsteresa, starta ett forskningsprojekt där flera kollektivtrafikhuvudmän ingår. Vinnova blev involverat och under 2018 utförs forskningsprojektet inom ramen för K2 – Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik. Syftet med forskningen är att landa i ett mer hållbart tjänsteresande som fungerar på längre sikt. Tjänsten ska utvärderas genom beteendeanalyser på resenärs- och organisationsnivå för att få ny och ökad kunskap om effekter av tjänsteresor i kollektivtrafiken.

Appen möjliggör både resor med kollektivtrafik och med eget fordon. Den förenklar också processen för utbetalning av ersättning där företaget kontinuerligt får underlag för reseräkningar samt statistik över de anställdas resande. De anställda kan resa i tjänsten och boka biljetter över länsgränser i appen. Vid användande av bil registrerar resenären sin körsträcka samt eventuella parkeringsavgifter och trängselskatt. Vill du veta mer om projektet?

FRÅGESTÄLLNING

Samtrafiken visade intresse för pilotprojektet Tjänstresa IUS innovation hade tillsammans med Västtrafik. 

 

👩‍💻

PROJEKT

Vinnova blev involverat och under 2018 utförs forskningsprojektet inom ramen för K2 – Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik. Syftet med forskningen är att landa i ett mer hållbart tjänsteresande som fungerar på längre sikt.

 

💡

LÖSNING

Appen möjliggör både resor med kollektivtrafik och med eget fordon. Den förenklar också processen för utbetalning av ersättning där företaget kontinuerligt får underlag för reseräkningar samt statistik över de anställdas resande.

 

KUND

Läs mer

Podd: Det omtalade avsnittet om MaaS

Drivkrafter Mobilitet

Företagsportalen

NYHETSBREV

5 + 5 =

Hör av dig till Patrik om du vill veta mer!

 

PATRIK LUNDGREN

patrik.lundgren@iusinnovation.se

+46 708 13 51 60