Verktygslåda för verksamhetsutveckling i samverkan

för Jönköpings Länstrafik

 

PROJEKTBESKRIVNING

Jönköpings Länstrafik önskade vidareutveckla sin samverkan med alla 13 kommuner i länstrafikens område genom att förändra sitt arbetssätt kopplat till mobilitetsfrågor. IUS innovation var projektledare för att utveckla en samverkansmodell och ta fram en process för hantering av mobilitetsärende och projekt kring mobilitetsinitiativ i Jönköpings län.

Uppdraget innebar också att ta fram ett verktyg för att stödja processen. Utifrån ett antal workshops med personal från Jönköpings Länstrafik, dess beställare och trafikutvecklare i kommunerna, där man testade deras gemensamma samverkansprocess, utvecklade IUS innovation en webbaserad, användarvänlig verktygslåda som innehåller tre olika processtyper beroende på projektets scope och osäkerhetsnivå. Varje processtyp är utrustad med analys- och planeringsmallar, checklistor samt grindbeslut.

Nästa steg blir för Jönköpings Länstrafik och kommunerna att implementera den nya samverkansmodellen och verktygslådan genom deras kommande projekt, med fortsatt stöd av IUS innovation.

👩‍💻

PROJEKTET I KORTHET

Jönköpings Länstrafik önskade vidareutveckla sin samverkan med alla 13 kommuner i länstrafikens område genom att förändra sitt arbetssätt kopplat till mobilitetsfrågor. IUS innovation var projektledare för att utveckla en samverkansmodell och ta fram en process och verktygslåda.

 

🛠

METOD

För projektet tog man fram en verktygslåda med olika delar för att underlätta för processarbetet och skapa en tydlig struktur för hur Jönköpings Länstrafik och tillhörande kommuner arbetar med mobilitetsärende och projekt kring mobilitetsinitiativ.  

Läs mer

Podd: Bravery shapes sustainable cities

Vunnen upphandling

Referenscase: Mobilitetshub för Ruter AS

NYHETSBREV

7 + 4 =

Hör av dig till Jerome om du vill veta mer!

 

JEROME BOUT

jerome.bout@iusinnovation.se 

+46 736 60 69 21