Vestre Billingstad

för ruter as

 

PROJEKTBESKRIVNING

Vad har mobilitet, fysiska platser och forskning egentligen gemensamt? IUS innovation har sedan tidigare erfarenhet av mobilitetsarbete kopplat till fysiska platser. För kollektivtrafikhuvudmannen i Oslo, Ruter As, har projektledning från IUS innovation varit delaktig i konceptutveckling för mobilitet i ett av Osloregionens största bostadsprojekt.

I Vestre Billingstad väntas cirka 1650 människor att flytta in under de kommande åren, och hur de ska transporteras har varit en fråga som fått särskild uppmärksamhet. Här vill man satsa miljövänligt och skapa ett levande bostadsområde. Projektet utvecklas i flera etapper och beräknas färdigställas 2035.

Vidare är Vestre Billingstad dessutom en “case-study” i ett europeiskt forskningsprojekt, OptiMaaS, som fokuserar på att utforska effektivisering av mobility-as-a-service (MaaS). Projektet har således mål att undersöka hur man kan tillgodose mobilitetsbehoven i en så kallad urban periferi. Denna term indikerar de utrymmen som ligger i de tätbebyggda zonerna i storstadsområdena, strax utanför de inre zonerna. Stadsområdena ligger vid gränsytan mellan kärnstäder och de yttre, mindre täta förorterna.

Detta är ett innovativt branschöverskridande projekt, mellan flera olika aktörer. Mobilitetsbranschen är i ständig förändring och det utvecklas hela tiden nya kreativa lösningar för att nå ett hållbart långsiktigt samhälle.

FRÅGESTÄLLNING

I Vestre Billingstad väntas cirka 1650 människor att flytta in under de kommande åren, och hur de ska transporteras har varit en fråga som fått särskild uppmärksamhet.

 

👩‍💻

PROJEKT

Projektet utvecklas i flera etapper och beräknas färdigställas 2035. Vidare är Vestre Billingstad dessutom en “case-study” i ett europeiskt forskningsprojekt, OptiMaaS, som fokuserar på att utforska effektivisering av mobility-as-a-service (MaaS). Projektet har således mål att undersöka hur man kan tillgodose mobilitetsbehoven i en så kallad urban periferi.

 

KUND

Det är kul att vara involverad i projekt och med aktörer som vågar testa nya koncept kring mobilitet. Det är föregångsexempel som dessa aktörer som gör att området kommer att utvecklas i en viktig riktning mot mer hållbara städer och förändrat resebeteende.

anna Wadström

Projektledare, IUS innovation

Läs mer

Läs mer om utvecklingen av Vestre Billingstad

Nyhet: Unik mobilitetspunkt testas i Oslo

Podd: Varför alla fastighetsutvecklare bör ha mobilitet på agendan

NYHETSBREV

4 + 1 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47