Ulrika Landaeus

Projektledare

 

Ulrika Landaeus

Projektledare

HEJ!

Ulrika är drivande, entusiastisk, kommunikativ, utåtriktad, idérik projektledare som är full av energi. Problem finns inte i Ulrikas ordförråd utan hon kallar det möjligheter till utveckling.

Ulrikas uppdrag handlar ofta om att leda en grupp i förändring och specifikt i tekniska projekt kring tillexempel kravställande och införande av nytt tekniskt system.

Hon har stort intresse för att lära känna nya människor och hennes positiva energi smittar av sig när hon gärna tar ledarrollen och går först för att visa vägen till förändring. Ulrika har lätt att få med sig människor oavsett roll, position, personlighet eller sammanhang

Fun fact:
Ulrika har ett stort intresse för live-upplevelser så som teater, spelningar och konserter 🎶