Whitepaper

för ruter as

 

PROJEKTBESKRIVNING

Med utgångspunkt in den erfarenhet och kompetens som IUS besitter om kollektivtrafikens pågående resa från att leverera traditionell kollektivtrafik till att vara en leverantör av framtidens mobilitet fick IUS i uppdrag av Ruter i Norge att ta fram ett White Paper inom området Mobility as a Service (MaaS) då specifikt kombinerad mobilitet. Målet med arbetet var att analysera ett antal tänkbara framtidsscenarion för att med detta som underlag kunna sätta en strategi som bland annat beskriver Ruters önskade position i det framtida ekosystemet för mobilitet. Det var också ett sätt för Ruter att samla sin egna kunskap i ett material där de sedan kunde sprida kunskapen internt. De gjordes också en större omvärldsbevakning då Ruter ville lära och se hur andra Kollektivtrafikhuvudmän i Norden tänker när det kommer till MaaS. IUS innovation var då ett självklart val för samarbete eftersom att vi samarbetar med många andra kollektivtrafikhuvudmän i Norden.

En önskad bieffekt med White papret var att presentera ett gemensamt språk, för att på detta sätt underlätta dialog och diskussion mellan kollektivtrafikhuvudmän i Norden inom området MaaS. Språket är numer implementerat och används flitigt av alla kollektivtrafikhuvudmän i Norden.

I strategin formades flera viktiga slutsatser.

 

👩‍💻

PROJEKT

Ta fram ett White Paper inom området Mobility as a Service (MaaS) då specifikt kombinerad mobilitet

 

💡

Mål

Analysera ett antal tänkbara framtidsscenarion för att med detta som underlag kunna sätta en strategi som bland annat beskriver Ruters önskade position i det framtida ekosystemet för mobilitet.

 

KUND

”För att säkerställa framtidens mobilitet för alla våra medborgare behöver vi få till en sund balans mellan det offentliga och det kommersiella.”

En av slutsatserna i strategin

Läs mer

Mobilitetspunkt Filipstad Ruter AS

Mobilitetshandbok ICA Fastigheter

Podd: Mobilitetshubbar synliggör delad mobilitet

NYHETSBREV

14 + 6 =

Hör av dig till Tommy om du vill veta mer!

 

Tommy Winterskiöld Vestlie

tommy.winterskiold-vestlie@iusinnovation.se 

+46 736 60 69 10