Digitalisering inom mobilitet

Digitaliseringen är en avgörande faktor för utvecklingen av framtidens mobilitet

 

Vad innebär digitalisering inom mobilitet?

Mobilitetsektorn förs framåt av flera avgörande faktorer, där digitalisering är en viktig del av utvecklingen. Digitalisering och IT-industrin har haft stor påverkan på den ekonomiska tillväxten de senaste tio åren. Det grundar sig i en hög kunskapsnivå och ett gott innovationsklimat. Digitaliseringen har förändrat hur vi genomför en stor del av våra vardagliga sysslor. För att nämna ett exempel så har det förändrat hur vi köper en biljett till kollektivtrafiken. I arbetet med framtida integrerade mobilitetslösningar är det digitalisering och teknologi som både driver och möjliggör den utvecklingen.

NYHETSBREV

10 + 12 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47