Drivkrafter

digitalisering är en stark möjliggörare för utvecklingen som sker inom branschen mobilitet. 

 

Vad innebär begreppet drivkrafter?

Vad är det egentligen som driver på utvecklingen kring mobilitet? Generellt sätt är det så att mobilitetsektorn förs framåt av samma drivkrafter som utveckling i stort, emellertid ser man några faktorer som tycks påverka mobilitet i större utsträckning än andra. Dessa är urbanisering, digitalisering, individualisering, teknologi och hållbarhet. Samhället är under ständig förändring där ovan beskrivna drivkrafter förändrar förutsättningarna för hur vi idag lever och verkar efter. Urbanisering, digitalisering, individualisering, teknologi och hållbarhet är starka möjliggörare för utvecklingen som sker inom branschen mobilitet. 

NYHETSBREV

4 + 8 =