Ekosystemet inom mobilitet

Ett nytt ekosystem när mobilitetsbranschen utvecklas

 

Vad innefattar ekosystemet inom området mobilitet?

Mobilitetsbranschen är ständigt i en pågående transformation, med detta skapas det även ett nytt ekosystem. Framväxten av ekosystemets trender finns många, däribland autonom körning, elektrifiering och smart mobilitet. Dessa trender kommer i synnerhet att leda till massiva förändringar inom fordonsindustrin.
Mot bakgrund av detta visas tydligt betydelsen för mobilitetsaktörer att inta nya roller för detta ekosystem. En mobilitetsintegrator är en aktör som fungerar som nav för fysiska och digitala mobilitetslösningar. Huruvida mobilitetsintegratorn ska drivas av en offentlig eller en kommersiell aktör har olika städer valt olika lösningar. I denna komplexa fråga finns det flera överväganden att ta i anspråk exempelvis den öppna eller stängda tillgången till APIer (Application Programming Interface) samt tillämning av regelverk. Med mobilitetsintegratorn som utgångspunkt kan mobilitetstjänstleverantörer via sina digitala gränssnitt erbjuda olika transportlösningar, likväl egna som andras såvida de är kopplade till integratorn. Via integratorn kan också olika transportlösningar enkelt kombineras i de fall då det behövs för att leverera smidig transport från aktuell till önskad position.

NYHETSBREV

3 + 3 =

Hör av dig till Patrik om du vill veta mer!

 

PATRIK WETRÆUS

patrik.westraeus@iusinnovation.se

+46 736 60 69 11