Hållbarhet inom mobilitet

hållbarhet är en självklar drivkraft för mobilitetsbranschen i utvecklingen av framtidens mobilitet

 

På vilket sätt är hållbarhet en drivkraft inom mobilitet?

Låt säga att en mobilitetslösning är hållbar ur miljöaspekt, är den verkligen hållbar om den inte används? Eller tvärtom. En mobilitetslösning som har en hög användningsgrad men inte är hållbar ur miljösynpunkt. Ett tydligt exempel är införandet av bildelningstjänster som i vissa fall inneburit att det blivit fler och inte färre bilar på gatorna. En modern tjänst som visade sig locka resenärer från andra, mer hållbara transportslag. Med det i tanken kräver det att man fokuserar på både användarvänlighet, tillgänglighet och miljö för att få till en hållbar mobilitet. Hållbarhet är därför en självklar drivkraft och faktor för mobilitetsbranschen i utvecklandet av framtidens mobilitet.

NYHETSBREV

1 + 8 =

Hör av dig till Patrik om du vill veta mer!

 

PATRIK WESTRÆUS

patrik.westraus@iusinnovation.se

+46 736 60 69 11