Individualisering inom mobilitet

Individualisering ÄR EN STARK MÖJLIGGÖRARE FÖR UTVECKLINGEN SOM SKER INOM BRANSCHEN MOBILITET 

 

Hur utvecklar individualiseringen mobilitetsbranschen?

Individualisering är en av de betydelsefulla faktorerna som driver mobilitetsbranschen framåt. Individualisering kan kort beskrivas som att vi inte bara vill ha produkter och tjänster som fungerar, utan de ska även vara individanpassade. Vi förväntar oss nya lösningar där information och biljetter ska anpassas efter våra egna behov och preferenser. Därav står mobilitetsaktörerna inför en stor utmaning i att erbjuda lösningar efter individens behov snarare än för den breda massan.
 

NYHETSBREV

6 + 2 =

Hör av dig till Tommy om du vill veta mer!

 

Tommy Winterskiöld Vestlie

tommy.winterskiold-vestlie@iusinnovation.se 

+46 736 60 69 10