Infrastruktur

Infrastruktur är central för mobilitetsbranschen som handlar om distribution av olika tjänster och resurser i ett samhälle

 

Vad räknas som infrastruktur egentligen?

Övergripande är infrastruktur anläggningar och strukturer som säkrar grundläggande funktioner i samhället. Infrastruktur är central för mobilitetsbranschen och handlar om distribution av olika tjänster och resurser i ett samhälle. Framförallt avses system för transport av varor, personer och tjänster samt för energi och information. Till infrastruktur räknas även bebyggelse och fastighetsstruktur. Mot bakgrund av detta bör infrastrukturen planeras tillsammans med mobilitetsaktörer eftersom utfallet påverkar möjligheten för tillgänglig och användbar mobilitet.

NYHETSBREV

13 + 8 =

Hör av dig till Tommy om du vill veta mer!

 

Tommy Winterskiöld Vestlie

tommy.winterskiold-vestlie@iusinnovation.se 

+46 736 60 69 10