Kollektivtrafik

Definitionen omfattar enbart trafik som är öppen för allmänheten

 

Vad definierar kollektivtrafik?

Kollektivtrafik innebär passagerartrafik som är tillgänglig för allmänheten, till skillnad från enskilda former av transport, som till exempel taxi. Gällande definition av kollektivtrafik är enligt EU:s kollektivtrafikförordning “persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering”. Definitionen omfattar enbart trafik som är öppen för allmänheten, men det spelar ingen roll hur den finansieras.

NYHETSBREV

4 + 7 =

Hör av dig till Tommy om du vill veta mer!

 

Tommy Winterskiöld Vestlie

tommy.winterskiold-vestlie@iusinnovation.se 

+46 736 60 69 10