MaaS

mobility as a service

 

Vad betyder begreppet “MaaS” eller “Mobilitet som tjänst”?

MaaS står för Mobility as a Service eller på svenska Mobilitet som en tjänst. MaaS handlar kortfattat om att man samlar och paketerar mobilitet som en tjänst och tillgängliggör denna på en, ofta digital, yta. Traditionellt, där man ofta ser ägandet av en bil som lösningen för det privata resandet, är inte längre lika aktuellt. Nu ser man nyttan av att kunna kombinera flera olika mobilitetsslag och hyra dessa av en mobilitetsaktör för att ta sig från punkt A till punkt B.

Mobility as a Service (MaaS) är integration av olika former av transporttjänster i en enda mobilitetstjänst som är tillgänglig där behovet uppstår. För att möta en persons begäran underlättar en MaaS-operatör en mångsidig meny med transportalternativ, vare sig det är kollektivtrafik, res-, bil- eller cykeldelning, taxi eller biluthyrning eller en kombination därav. För användaren kan MaaS erbjuda mervärde genom att använda en enda applikation för att ge tillgång till mobilitet, med en enda betalningskanal istället för flera biljett- och betalningsoperationer. För sina användare bör MaaS vara det bästa värdet genom att hjälpa dem att uppfylla sina mobilitetsbehov och lösa de obekväma delarna av enskilda resor såväl som hela systemet för mobilitetstjänster. En framgångsrik MaaS-tjänst ger också nya affärsmodeller och sätt att organisera och driva de olika transportalternativen, med fördelar för transportoperatörer inklusive tillgång till förbättrad information om användare och efterfrågan och nya möjligheter att tillgodose ouppfylld efterfrågan. Målet med MaaS är att tillhandahålla ett alternativ till användningen av privatbilen som kan vara lika bekvämt, mer hållbart, bidra till att minska trängsel och begränsningar i transportkapacitet och kan vara ännu billigare.

NYHETSBREV

2 + 12 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47