Mikromobilitet

Mikromobilitet imponerar med sin smidighet

 

Vad innebär begreppet mikromobilitet?

Mikromobilitet – Ett av de hetaste ämnena inom mobilitetsbranschen som både imponerar med sin smidighet, men som också har fått mycket negativ uppmärksamhet i pressen.

Mikromobilitet avser en rad små, lätta fordon som vanligtvis framförs under 25 km/h och som körs av användaren. Mikromobilitet inkluderar exempelvis cykel, elcykel, lådcykel och elsparkcykel. Mikromobilitet kan drivas helt av mänskor, exempelvis cyklar, eller av en elektrisk motor. De kan vara privatägda eller tillgängliga som mobilitetstjänst, exempelvis de elsparkcyklar som kan hyras i flera städer i Sverige såväl som internationellt. Den i Sverige vanligaste formen av mikromobilitet är den privatägda cykeln.

2019 förändrades stadsbilden, som över en natt, då elsparkcyklar fyllde de stora städerna. Leverantörer av mikromobilitet och specifikt elsparkcyklar imponerar med sin kvickhet i utveckling och förändring, både när det gäller den fysiska produkten men även när det kommer till tjänsteutbudet där användarvänlighet ofta har högsta prioritet.

Människor blir mer och mer medvetna om värdet av hållbara och bullerreducerande transportsätt. Mikromobilitet kan således framstå som ett ledande alternativ för förare som vill skydda miljön. Mot bakgrund av Covid-19-pandemin kan dessutom högre medvetenhet om personlig hygien och fysisk distansering uppmuntra konsumenter att använda mikromobilitet, snarare än kollektivtrafik, för kortare resor.

NYHETSBREV

4 + 11 =