Mobilitet i stadsmiljö

De växande städerna kräver ett mer optimerat resursutnyttjande och ökad effektivitet

 

Hur används mobilitet i stadsmiljö?

Idag bor cirka 60% av befolkningen i Sverige i stadsområden. Den snabbt pågående urbaniseringen beräknas fortsätta långt in i nästa århundrade. De växande städerna kräver ett mer optimerat resursutnyttjande och ökad effektivitet jämfört med dagens transportutbud. Ett attraktivt, hållbarhetsfokuserat och tillgängligt samhälle behöver kunna hantera de stora massorna av människor som transporterar sig. För att lyckas med detta – och samtidigt ha såväl nutida och framtida generationers bästa i åtanke – krävs en stark offentlig aktör. Emellertid betyder inte det att kollektivtrafiken måste äga alla kundrelationer och aktiviteter som tillgängliggör resande i och kring städer, men den bör finnas där som en stabil grund för transport och som en möjliggörare för andra aktörer.

NYHETSBREV

2 + 5 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47