Mobilitet

Hållbar mobilitet handlar både om att skapa ett samhälle med stor tillgänglighet och nå de bästa förutsättningarna att förflytta oss 

 

Vad är innebär begreppet Mobilitet?

Sättet som människor förflyttar sig på är under stor förändring, kanske den största sedan bilens tillkomst. Nya insikter gör att den privata bilen inte längre har en lika självklar plats i människors liv. Fler börjar därför söka efter andra alternativ för sitt resande. Det finns flera förklaringar till detta – hållbarhetsaspekten är en, men även ökad trängsel och höga kostnader påverkar. Dessutom ger tekniken oss ständigt nya möjligheter att utveckla nya tjänster och produkter inom resande och persontransport. Att vara mobil är därför inte längre en självklar synonym med bilresor. Utan vi får nya resebeteenden och förändrade attityder till transporter.

Hållbar mobilitet handlar både om att skapa ett samhälle med stor tillgänglighet och samtidigt ta fram de bästa förutsättningarna att förflytta oss från punkt A till punkt B. För att få möjlighet att nå hållbar mobilitet krävs det samarbete på alla nivåer, lokalt, regionalt och nationellt.

NYHETSBREV

6 + 12 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47