Mobilitetshubb

kombinerade resan anpassas efter individens aktuella behov

 

Vad är en Mobilitetshubb?

En mobilitetshubb är en fysisk plats där olika transportslag samlas. Det kan röra sig om kollektivtrafik, bildelning, stadscyklar, elscootrar eller annan delad mobilitet. Mobilitetshubben blir den praktiska lösningen på en sömlös mobilitet där den kombinerade resan kan anpassas efter individens aktuella behov. Vidare tenderar mobilitetshubben att erbjuda och sammankoppla mer hållbar transport, det vill säga elektrifierade transportslag. Mobiliteten vid en hubb kan variera avsevärt—individens behov och den geografiska platsens särdrag står alltså i centrum för tjänsteanpassning och utformning. Konceptet i sig är också en anpassning efter ett snabbt föränderligt ekosystem där nya tjänster och digitala lösningar uppstår kontinuerligt.

NYHETSBREV

15 + 5 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47