Peak hour

Eller rusningstrafik som annan benämning

 

När är det peak hour?

Peak hour är den tiden under dygnet som belastningen på kollektivtrafiken är som högst. Traditionellt har detta varit runt kl. 8.00 på morgonen och kl. 17.00 på eftermiddagen då flest personer rört sig mellan hem och arbete. Peak hour har alltid varit en utmaning för kollektivtrafiken, eftersom trycket är väldigt mycket högre då än under resten av dagen. I takt med att pandemin bröt ut förändrades våra resvanor och en av de positiva effekterna blev just en minskning av trycket under peak hour.

Mot bakgrund av rådande pandemi under år 2020 valde fler att använda sig av promenad och cykel som transportmedel. Andra har haft möjligheten att arbeta på distans och reser därmed inte i samma utsträckning medan andra har ändrat sina arbetstider och reser under andra tider på dygnet.

NYHETSBREV

3 + 5 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47