Simulering

Genom att samla data kan vi med hjälp av simulering kan vi därför förutspå framtidens mobilitetsbehov.

 

Hur används simulering inom mobilitesbranschen?

Genom att samla data kan vi genom algoritmer simulera en verklighet baserat på förändrade parameterar. Med hjälp av simulering kan vi därför förutspå framtidens mobilitetsbehov.

Inom mobilitetsbraschen kan simulering skapa möjligheter att optimera mobilitetsutbudet på olika platser genom att testa utfallet av olika verklighetsscenarion. Detta utifrån att beräkna sannolikhet, testa olika scenarion avseende förändrade förutsättningar exempelvis gällande utbud, affärsmodell och placering. 

NYHETSBREV

14 + 5 =

Hör av dig till Tommy om du vill veta mer!

 

Tommy Winterskiöld Vestlie

tommy.winterskiold-vestlie@iusinnovation.se 

+46 736 60 69 10