Stadsplanering

Stadsplanering för att städer ska växa smartare

 

Hur kan mobilitet och stadsplanering växa tillsammans?

Hur ska städer kunna växa smartare? Vilken är tekniken som redan idag kan minska energianvändande och vilken mobilitet passar bäst i en smart stad?  Genom att koppla samman fastighetsbolag och aktörer inom kollektivtrafik kan vi enklare skapa hållbara och smarta städer. Samarbetet kan skapa förbättrad livskvalitet genom smartare mobilitet, anpassat boende och infrastruktur samtidigt som energiförbrukningen och växthusgasutsläppen skulle minskas med 60 procent. 

Urbanisering, som är en av de största drivkrafterna för mobilitets-branschen, innebär att befolkningen i våra städer ökar – vi blir fler och fler som behöver samsas på liten yta. Detta är en pågående trend som inte är på väg att stanna och med den kommer olika konsekvenser. Bland annat finns det inte längre samma möjlighet att köra med egen bil. Det finns helt enkelt inte plats i de stora städerna. Det krävs såväl smart stadsplanering som nya typer av mobilitet, men även beteendeförändring hos resenärer för att få till en hållbar framtid.

NYHETSBREV

9 + 7 =