Teknik

Teknik en avgörande faktor när det gäller framtidens mobilitet

 

Vad krävs av tekniken för att driva utvecklingen framåt inom mobilitetsbranschen?

Mobilitetsbranschen har flera avgörande faktorer, men att tekniken ständigt utvecklas är definitivt väsentlig i utvecklingen av branschen och dess erbjudande. Numer möter vi mer avancerad digital teknologi som gör att användaren får realtidsflöden av information, det kan röra sig om väganvisningar eller information om fysiska platser. I takt med att tekniken utvecklas sätter vi mer och mer förtroende och krav till den. Det gör att vi som exempel förväntar oss att våra smartphones ska hjälpa oss i vår vardag med planering av vårt resande.

NYHETSBREV

9 + 14 =