Urbanisering

Urbanisering en stark drivkraft för mobilitet

 

Vad gör urbanisering för att mobilitetsområdet ska drivas framåt?

Urbanisering, som är en av de största drivkrafterna för mobilitets-branschen, innebär att befolkningen i våra städer ökar – vi blir fler och fler som behöver samsas på liten yta. Detta är en pågående trend som inte är på väg att stanna och med den kommer olika konsekvenser. Bland annat finns det inte längre samma möjlighet att köra med egen bil. Det finns helt enkelt inte plats i de stora städerna. Det krävs såväl smart stadsplanering som nya typer av mobilitet, men även beteendeförändring hos resenärer för att få till en hållbar framtid.

I Sverige bor cirka 60% av befolkningen i stadsområden. Urbaniseringen beräknas fortsätta långt in i nästa århundrade och redan år 2030 förväntas nästan 5 miljarder (61%) av världens 8,1 miljarder människor bo i städer. Generellt talar företag inte längre om länder när de säljer eller lanserar produkter – utan städer. Exempelvis introduceras en ny elbil inte i Norge, utan i Oslo. Eller när du lanserar ny mikromobilitet är det inte Spanien, utan istället Barcelona. De urbana miljöerna är väldigt lika varandra och det finns exempelvis stora likheter mellan både Paris och Stockholm, men också New York. I de områden där befolkningen ökar som kraftigast ser därmed ofta uppbyggnaden likadan ut oavsett om det är en stor stad eller en mindre stad. 

NYHETSBREV

10 + 3 =