13. Hållbarhet, hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt och mer

“Vi måste tillgodose våra behov utan att äventyra framtida generationers behov.”

Avsnittsbeskrivning

“Hållbar utveckling är ett dynamiskt begrepp som utvecklas med tiden.” Patrik Westræus.

Som en del av IUS innovations större fokus på hållbarhet för 2022 dedikerar vi i Mobilitetspodden nu ett helt avsnitt till ämnet. Vad betyder det? Vad kommer det ifrån? Går det att mäta? Och i sånt fall hur?

Anna och Patrik är tillbaka i studion och idag sitter Patrik med dubbla hattar då han också bidrar med sin hållbarhetsexpertis. Med sin långa akademiska bakgrund med tex en kandidat i Freds- och utvecklingsstudier vid Linnéuniversitetet har Patrik fått en gedigen kunskap kring hållbarhet.

Patrik ger en dragning av hållbarhets historia. Vi går igenom  begrepp som utveckling, ekonomisk tillväxt, capabilities approach och hållbar utveckling.

Vi pratar om FNs uttryck: “Vi måste tillgodose våra behov utan att äventyra framtida generationers behov.” som  Millenniemålen föddes ur och senare också Hållbarhetsmålen. 

Vi får också praktiska exempel på hur företag arbetar med hållbarhet både från kollektivtrafikhuvudmannen Ruter och förpackningsföretaget Apak som blivit först i världen att verifieras med ISO certifieringen 26 000:2021 som inkluderar FN:s globala mål. 

Innehåll

0.00 Inledning

2.00 Patriks bakgrund 

05.11 Hållbarhet – Begreppets historia

12.02 80-talet och begreppet hållbarhet börjar födas

13.56 Millenniemålen

15.56 Hållbarhetsmålen

17.57 Mobilitet och hållbarhet

25.02 Praktisk tillämpning för företag

25.26 Exempel från kollektivtrafikhuvudmannen Ruter

29.28 Exempel från förpackningsbolaget Apak

33.50 Hållbarhetsmålens delmål och indikatorer

37.23 IUS hållbarhetsarbete

38.23 Mobilitet är hållbar mobilitet

senaste avsnitten

20. IUS hållbarhetsarbete del 2

20. IUS hållbarhetsarbete del 2

Del 2 av miniserien om IUS hållbarhetsarbete. I detta avsnitt redogör vi för hur vi arbetar med Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och delmålen; 8.2, 8.4, 8.6 och 8.8.

19. IUS hållbarhetsarbete del 1

19. IUS hållbarhetsarbete del 1

Del 1 av miniserien om IUS hållbarhetsarbete. I detta avsnitt redogör vi för hur vi arbetar med Mål 3. God hälsa och välbefinnande och delmålet 3.6 Minska antalet dödsfall och skador i trafiken.

18. Bravery shapes sustainable cities

18. Bravery shapes sustainable cities

18. Bravery shapes sustainable cities  AvsnittsbeskrivningWelcome to another episode of Mobilitetspodden. In this episode, we met the passionate bicycle enthusiasts, Melissa and Chris Bruntlett. Melissa and Chris started their mobility journey while living in...

Mobilitetspoddens programledare

Anna Wadström

Patrik Westræus

Vill du vara gäst?

7 + 15 =