6. Elsparkcyklarna: ett seriöst mobilitetslag att räkna med

Beteendeförändring vid parkering, batteriswop och nya generationer av elsparkcyklar.
Vilken resa ersätter elsparkcykeln egentligen?

 

Avsnittsbeskrivning

Vi välkomnar August Svedenstedt, som är Sverige och Danmark chef för Tier, till Mobilitetspodden! August är på ett uppdrag i Göteborg för att belysa resebeteenden för bilägaren. Han berättar om sin personliga mobilitetsresa likväl som sparkcyklarnas framfart. Samtalet fortsätter med fokus på frågor som; hur länge håller egentligen en elsparkcykel? Finns det fortfarande barnsjukdomar i denna relativt juniora bransch och hur arbetar Tier med myterna kring elsparkcyklarna?
 
Vidare diskuteras initiativ som “Just arrvie”, Vinnovaprojektet “Street moves”, batteriswop och sociala hållbarheter. Avslutningsvis delger August Svedenstedt vad vi har att vänta från Tier i framtiden, som en viktig aktör att räkna med. 

Innehåll

00:00 Presentation av dagens gäst August Svedenstedt
06:36 Tiers verkan inom mobilitet, Change mobility for good
08:10 Junior bransch med alla dess myter
16:10 Parkering och framkomlighet
21:14 Generationskifte hos elscootrarna
24:46 TIERs framtid
27:36 MaaS
30:47 En sista myt; ersätter elscootrarna gång?

DAGENS GÄST

AUGUST SVEDENSTEDT

August Svedenstedt är regionchef för Sverige & Danmark på Tier Mobility. 

August såg möjligheterna redan under sina tidigare studier på Copenhagen Business School. Visionen att elsparkscyklarna skulle vara normen inom några år gjorde att han satsade fullt ut på denna gröna omställning.

senaste avsnitten

18. Bravery shapes sustainable cities

18. Bravery shapes sustainable cities

18. Bravery shapes sustainable cities  AvsnittsbeskrivningWelcome to another episode of Mobilitetspodden. In this episode, we met the passionate bicycle enthusiasts, Melissa and Chris Bruntlett. Melissa and Chris started their mobility journey while living in...

17. Cykelpooler som brygga mellan mobilitet och fastigheter

17. Cykelpooler som brygga mellan mobilitet och fastigheter

17. Cykelpooler som brygga mellan mobilitet och fastigheter  AvsnittsbeskrivningAtt vår gäst Eric Sjögren från Pedalink har en passion för cykling går inte att missa. Han skiner upp direkt när vi börjar samtalet kring cykling och cykelpooler och sedan flyter...

16. Samverkan en förutsättning för framgång

16. Samverkan en förutsättning för framgång

Att Mikael brinner för de alla människorna skiner igenom och ligger som en röd tråd genom hela avsnittet. Vi pratar samverkan, partnerskap och det magiska ordet tillit som skapar förutsättningar för ALLT.

Mobilitetspoddens programledare

Anna Wadström

Patrik Westræus

Vill du vara gäst?

13 + 15 =