6. Elsparkcyklarna: ett seriöst mobilitetslag att räkna med

Beteendeförändring vid parkering, batteriswop och nya generationer av elsparkcyklar.
Vilken resa ersätter elsparkcykeln egentligen?

 

Avsnittsbeskrivning

Vi välkomnar August Svedenstedt, som är Sverige och Danmark chef för Tier, till Mobilitetspodden! August är på ett uppdrag i Göteborg för att belysa resebeteenden för bilägaren. Han berättar om sin personliga mobilitetsresa likväl som sparkcyklarnas framfart. Samtalet fortsätter med fokus på frågor som; hur länge håller egentligen en elsparkcykel? Finns det fortfarande barnsjukdomar i denna relativt juniora bransch och hur arbetar Tier med myterna kring elsparkcyklarna?
 
Vidare diskuteras initiativ som “Just arrvie”, Vinnovaprojektet “Street moves”, batteriswop och sociala hållbarheter. Avslutningsvis delger August Svedenstedt vad vi har att vänta från Tier i framtiden, som en viktig aktör att räkna med. 

Innehåll

00:00 Presentation av dagens gäst August Svedenstedt
06:36 Tiers verkan inom mobilitet, Change mobility for good
08:10 Junior bransch med alla dess myter
16:10 Parkering och framkomlighet
21:14 Generationskifte hos elscootrarna
24:46 TIERs framtid
27:36 MaaS
30:47 En sista myt; ersätter elscootrarna gång?

DAGENS GÄST

AUGUST SVEDENSTEDT

August Svedenstedt är regionchef för Sverige & Danmark på Tier Mobility. 

August såg möjligheterna redan under sina tidigare studier på Copenhagen Business School. Visionen att elsparkscyklarna skulle vara normen inom några år gjorde att han satsade fullt ut på denna gröna omställning.

senaste avsnitten

14. Optimering av parkering genom nya affärsmodeller och elladdning

14. Optimering av parkering genom nya affärsmodeller och elladdning

Vi välkomnar Johannes Asp (Mobility46) till Mobilitetspodden som tillsammans med programledarna @Anna Wadström och Patrik Westræus i detta avsnitt pratar om allt från optimering av parkering, hur man minskar trösklar för elbilsanvändare och hur fastighetsägare kan ta ansvar för sina parkeringsytor och skaffa bättre affärsmodeller för sin parkeringsförvaltning.

13. Hållbarhet, hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt och mer

13. Hållbarhet, hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt och mer

“Hållbar utveckling är ett dynamiskt begrepp som utvecklas med tiden.” Patrik Westræus.

Som en del av IUS innovations större fokus på hållbarhet för 2022 dedicerar vi i Mobilitetspodden nu ett helt avsnitt till ämnet. Vad betyder det? Vad kommer det ifrån? Går det att mäta? Och i sånt fall hur?

Mobilitetspoddens programledare

Anna Wadström

Patrik Westræus

Vill du vara gäst?

8 + 13 =