6. Elsparkcyklarna: ett seriöst mobilitetslag att räkna med

Beteendeförändring vid parkering, batteriswop och nya generationer av elsparkcyklar.
Vilken resa ersätter elsparkcykeln egentligen?

 

Avsnittsbeskrivning

Vi välkomnar August Svedenstedt, som är Sverige och Danmark chef för Tier, till Mobilitetspodden! August är på ett uppdrag i Göteborg för att belysa resebeteenden för bilägaren. Han berättar om sin personliga mobilitetsresa likväl som sparkcyklarnas framfart. Samtalet fortsätter med fokus på frågor som; hur länge håller egentligen en elsparkcykel? Finns det fortfarande barnsjukdomar i denna relativt juniora bransch och hur arbetar Tier med myterna kring elsparkcyklarna?
 
Vidare diskuteras initiativ som “Just arrvie”, Vinnovaprojektet “Street moves”, batteriswop och sociala hållbarheter. Avslutningsvis delger August Svedenstedt vad vi har att vänta från Tier i framtiden, som en viktig aktör att räkna med. 

Innehåll

00:00 Presentation av dagens gäst August Svedenstedt
06:36 Tiers verkan inom mobilitet, Change mobility for good
08:10 Junior bransch med alla dess myter
16:10 Parkering och framkomlighet
21:14 Generationskifte hos elscootrarna
24:46 TIERs framtid
27:36 MaaS
30:47 En sista myt; ersätter elscootrarna gång?

DAGENS GÄST

AUGUST SVEDENSTEDT

August Svedenstedt är regionchef för Sverige & Danmark på Tier Mobility. 

August såg möjligheterna redan under sina tidigare studier på Copenhagen Business School. Visionen att elsparkscyklarna skulle vara normen inom några år gjorde att han satsade fullt ut på denna gröna omställning.

senaste avsnitten

27. Så här skapar vi fler cyklister!

27. Så här skapar vi fler cyklister!

Mobilitetspodden gästas av Jesper Guiliano från GoVelo och IUS egna cykelexpert Jerome Bout. Med tre personer som alla delar passionen för cykling blir det ett fullspäckat avsnitt med övergripande temat ”Hur får vi fler att cykla?”.

26. Bildelningens roll i ett hållbart samhälle

26. Bildelningens roll i ett hållbart samhälle

26. Bildelningens roll i ett hållbart samhälleAvsnittsbeskrivningI dagens avsnitt har vi bjudit in Mathias Holst från Lynk & Co för att diskutera bildelning och hur användningen av bilen kommer att påverkas i framtiden.   Mathias berättar om Lynk & Co och...

25. IUS hållbarhetsarbete del 7

25. IUS hållbarhetsarbete del 7

Del 7 och sista delen av miniserien om IUS hållbarhetsarbete. I detta avsnitt redogör vi för hur vi arbetar med Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap och delmålen 17.16 och 17.17.

Mobilitetspoddens programledare

Anna Wadström

Patrik Westræus

Vill du vara gäst?

5 + 11 =