2. Mobilitetshubbar synliggör delad mobilitet 

“Det handlar om att mobiliteten finns tillgänglig för alla att dela. Genom mobilitetshubbar samlar vi det på ett ställe och gör det mer synligt för allmänheten.” Anna Wadström, Projektledare IUS innovation

 

Avsnittsbeskrivning

Anna Wadström och Patrik Westræus välkomnar kollegan Emelie Sjöö till Mobilitetspodden för att i dagens avsnitt djupdyka i ämnet Mobilitetshubbar. Emelie Sjöö är projektledaren med den starkt kreativa ådran. Hon berättar både om sina projekt och uppdrag och bidrar med sin kunskap och erfarenhet kring mobilitetshubbar. Vad definierar egentligen en mobilitetshubb? Är mobilitetshubbarna en fysisk representation av MaaS? Hur ser den ut? Var bör den ligga?  Vilka tjänster ska erbjudas? Har mobilitetshubbarna en avgörande roll för en hållbar framtid och framtidens mobilitet och vem bär ansvaret?

2019 utseddes Oslo till miljöhuvudstad och där hittar vi just en mobilitetshubb modell större som vår programledare Anna Wadström projektlett under flertalet år för kunden Ruter As, kollektivtrafikhuvudman i Norge. Där finner vi flera olika mobilitetslösningar som bland annat delningsbilar och mikromobilitet men också kringtjänster för användarna som cykelverkstad, showroom och paketutlämning. Vi tittar också på fler exempel på mobilitetshubbar runt om i  världen – Berlin, Bergen, Bremen, Oslo, Göteborg och Minneapolis för att nämna några.
Avslutningsvis fastställs vinsten i att skapa specifika lösningar för målgruppens efterfrågan – allt baseras på studier och projekt som är i full gång i olika delar av världen.

Innehåll

1:03 Presentation dagens gäst – Emelie Sjöö, Projektledare IUS innovation
5.30 Vad är en mobilitetshubb/mobilitetspunkt – the basics, individanpassningen och skillnaden mot den traditionella hållplatsen
9.36 Exempel från Europa – Bergen, Berlin, Bremen, Oslo
15.33 Allmänheten och det dagliga användandet redan idag
19.37 Fastighetsutvecklare – ny spelare i branschen
24.42 Hubbar kan erbjuda en lösning på kommuners miljö- och klimatmål
26.36 Utmaning i närhet och användande
28.27 LIMA. Pilotprojekt på Lindholmen i Göteborg
31.58 Minneapolis engagerar samhället i användandet av sina mobilitetshubbar
33.04 Djupdyk i området Filipstad i Oslo och dess olika funktioner
36.20 MaaS – Mobility as a Service
39.33 Vem utformar och driver mobilitetshubbar? Kollektivtrafiken, staden, privata aktörer?
44.40 Framtiden för mobilitetshubbar
48.00 Nudging

DAGENS GÄST

EMELIE SJÖÖ

Emelie Sjöö är den kommunikativa och kreativa projektledaren på IUS innovation. Med sin fleråriga erfarenhet inom mobilitetsbranschen förstår hon alla beståndsdelarna i området. Hon har arbetat med framtidssimulering av människors sätt att resa och val av transportslag. Förutom detta är Emelie oerhört kreativ när det kommer till visualisering och presentation.

Emelie är också med i avsnitt 3. Vi sticker hål på myterna kring mikromobilitet.

senaste avsnitten

14. Optimering av parkering genom nya affärsmodeller och elladdning

14. Optimering av parkering genom nya affärsmodeller och elladdning

Vi välkomnar Johannes Asp (Mobility46) till Mobilitetspodden som tillsammans med programledarna @Anna Wadström och Patrik Westræus i detta avsnitt pratar om allt från optimering av parkering, hur man minskar trösklar för elbilsanvändare och hur fastighetsägare kan ta ansvar för sina parkeringsytor och skaffa bättre affärsmodeller för sin parkeringsförvaltning.

13. Hållbarhet, hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt och mer

13. Hållbarhet, hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt och mer

“Hållbar utveckling är ett dynamiskt begrepp som utvecklas med tiden.” Patrik Westræus.

Som en del av IUS innovations större fokus på hållbarhet för 2022 dedicerar vi i Mobilitetspodden nu ett helt avsnitt till ämnet. Vad betyder det? Vad kommer det ifrån? Går det att mäta? Och i sånt fall hur?

Mobilitetspoddens programledare

Anna Wadström

Patrik Westræus

Vill du vara gäst?

14 + 4 =