BoMaaS

En BoMaaS kan se olika ut och ha olika syften

 

Vad innebär begreppet BoMaaS?

Efter att ha figurerat som ett perifert begrepp under flera år har mobilitet på senare tid kommit att bli allt mer förekommande—något som också märks av inom fastighetsbranschen. Man talar inte längre bara om att tillgodose parkeringsbehov, utan man talar istället om att tillhandahålla boende en helhet, i form av mobilitet. Men även om fastighetsbranschen ser en typ av mobilitet framför sig, är mobilitet onekligen ett svårdefinierat begrepp.

Vad som tycks gälla generellt för fastighetsägare är att man numera har en bredare syn kring mobilitet. Medan städer och kommuner ser till att begränsa p-tal, vill man nu hitta andra moderna och hållbara lösningar för boende. Det kan såldes handla om att skapa förbättrad mobilitet genom MaaS-lösningar för sina Boende. BoMaas kort och gott.

En BoMaaS kan såklart se olika ut och ha olika syfte, men flera leverantörer av dessa tjänster ser på möjligheten att integrera incitamentsstrukturer i from av belönings-system med poäng eller andra rent ekonomiska incitament. Dessa skall i sin tur uppmuntra hållbart resande, gärna i form av gång och cykling.

NYHETSBREV

14 + 12 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47