Globala hållbarhetsmålen

Vad ska ske inom mobilitet för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål?

 

Hur kan vi uppnå FN:s globala hållbarhetsmål?

FN:s globala hållbarhetsmål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030, att avskaffa extrem fattigdom., att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Allt detta är samlat i 17 globala mål och självklart är hållbar mobilitet inräknad. Arbetet med mobilitet bidrar bland annat till hållbara städer, FN:s globala hållbarhetsmål (mål 11), kampen mot klimatförändringar (mål 13), hållbar konsumtion (mål 12) och förbättrad infrastruktur (mål 9).

NYHETSBREV

2 + 7 =