Hållbarhetsmanifest

Vad innebär ett hållbarhetsmanifest?

Ett hållbarhetsmanifest är ett dokument som fastställer principer, målsättningar och åtgärder för att främja hållbarhet inom ett specifikt projekt eller område. Det fungerar som en vägledning och förpliktelse för alla involverade parter att arbeta mot gemensamma mål och värderingar.

 

Projektexempel 

Hållbarhetsmanifestet för Wendelstrand utgör parternas kollektiva åtagande för att förverkliga visionen för området. Det omfattar konkreta åtgärder och målsättningar så som hållbara transportsystem, inkluderande urbanisering och minskad miljöpåverkan. Genom att även koppla insatserna till FN:s globala mål för hållbar utveckling har vi skapat en tydlig riktlinje för att arbeta mot en mer hållbar och livskraftig stadsutveckling i Wendelstrand.

Med ett hållbarhetsmanifest som ledstjärna ser vi fram emot att fortsätta följa utvecklingen av Wendelstrand mot en levande och hållbar stadsdel där människor och natur kan blomstra i harmoni.

NYHETSBREV

11 + 12 =