ARTIKEL

26-11-2021

Självkörande bussar får positivt bemötande i unik fältstudie

I juni tidigare i år sände IUS innovation två kollegor till en unik fältstudie för att testa självkörande bussar. Fältstudien tillhörde en större forskningsstudie kring självkörande bussar initierat av Volvo Bussar och Västtrafik och utförs av forskare på Chalmers. Elin Wadström delar med sig om sina tankar kring självkörande bussar och upplevelsen från fältstudien.

Det var med lite pirr i magen jag och min kollega Therese Stjernberg möttes upp på Göteborgs Centralstation för att i samlad trupp med de andra testpersonerna ta oss mot AstaZeros testbana. Vi hade några veckor tidigare fått veta att vi blivit utvalda som några av testpersonerna för en unik fältstudie kring framtidens resande. Men mer information än så hade vi inte fått eftersom man i studien tittade på resenärernas första intryck av resandet och inte skulle bildat sig en uppfattning på förhand.

Väl framme vid AstaZero fick vi en kort presentation av testledarna och introduktion om platsen vi befann oss på innan jag och Therese tillsammans med 20 andra kollektivtrafikresenärer blev upplockade av en självkörande buss. Under en åktur fick vi sedan uppleva hur bussen och tekniken tog sig an olika trafiksituationer så som bland annat rondell, plocka upp passagerare som kom springande till en hållplats och möta en bil, cyklist och fotgängare med barnvagn som korsade en trottoar.

Som passagerare var det en kort wow-känsla vid påstigning och första kurvan. Men nyhetens behag lade sig snabbt och upplevelsen övergick till en vanlig busstur. Något mjukare start och stopp. Sanningen är att jag i efterhand fick veta om några trafiksituationer jag inte ens lade märke till under testet. Jag litar på att tekniken gör sitt och att bussen kommer räkna ut det allra säkraste alternativet.

En av frågorna man frågat sig i studien är om och i sådant fall vilka som skulle våga åka med självkörande bussar men responsen har varit överväldigande positiv från testresenärerna.

Passagernas feedback är otroligt värdefull för oss och jag är imponerad över de hade så många insiktsfulla svar och kommentarer. Den fråga jag oftast får i mitt jobb är ´Vem kommer att våga åka med en självkörande buss? Nu vet vi det. Deltagarna tackade ja till att vara med i studien utan att veta vad de skulle få uppleva. Trots det valde alla att åka med och de tyckte att det var en positiv upplevelse. Vi tror att det kommer vara så även för allmänheten, säger Joakim Jonsson, ansvarig för forskningen kring autonoma lösningar på Volvo Bussar.

Den största skillnaden mellan självkörande buss och vanlig buss är just att det inte sitter någon bakom ratten. Här är det tekniken som sköter allt och det är för mig en positiv grej. Det känns säkert. Jag litar på att bussen har allt medräknat och att allt är väl tilltaget.

Att vara med i ett sånt här test med framtidens fordon känns jättekul. Jag är jätteglad att jag fick vara med att testa detta nu, såhär tidigt, säger Therese Stjernberg från IUS innovation.

Att framtidens resande kommer se ut såhär tror jag i allra högsta grad på. Kanske är jag påverkad av mitt jobb på IUS innovation där vi dagligen rådgör mobilitetsaktörer om att detta är framtiden.

Kul att personligen få testa den teknik som jag talar så gott om i mitt arbete. Jag kan därmed säga med ännu starkare tro än tidigare att det här är framtidens resande.

Författare:

Elin Wadström, kommunikatör på IUS innovation

elin.wadstrom@iusinnovation.se 

+46 736 60 69 39 

NYHETER

Rapport och hållbarhetsmanifest, Projekt Wendelstrand

Hållbarhetsmanifestet för Wendelstrand utgör parternas kollektiva åtagande för att förverkliga visionen för området. Det omfattar konkreta åtgärder och målsättningar så som hållbara transportsystem, inkluderande urbanisering och minskad miljöpåverkan.

IUS initiativ med AMSAC

Just nu pågår det ett samarbete mellan IUS innovation och utbildningsföretaget AMSAC.
Tillsammans utvecklar vi YH-utbildningar inom hållbar mobilitet.

IUS vinner upphandling för Ånge kommun

IUS innovation har vunnit en upphandling hos Ånge kommun där två konsulter från IUS bemannar uppdraget i team Ånge kommun och Din Tur.

Process- och kompetensstöd, Ånge kommun

Process- och kompetensstöd för Ånge kommun  PROJEKTBESKRIVNING IUS innovation har vunnit en upphandling hos Ånge kommun. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och ska arbeta gemensamt med teamet från Ånge kommun och Kommunalförbundet...

Verktygslåda, Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik önskade vidareutveckla sin samverkan med alla 13 kommuner i länstrafikens område genom att förändra sitt arbetssätt kopplat till mobilitetsfrågor. IUS innovation var projektledare för att utveckla en samverkansmodell och ta fram en process och därefter en verktygslåda för hantering av mobilitetsärende.

Pilotområde cykel, Stadsmiljöförvaltningen

Projektet ämnar förbättra cyklisters gaturum och behov i två utvalda områden i Göteborg, Majorna/Kungsladugård och Backa. Projektet drivs som en pilot där man testar olika lösningar för att hitta fungerande åtgärder i stadsmiljön. 

Hela resenärens resa, Skånetrafiken

Fokus i projektets nuvarande fas är att primärt skapa en gemensam bild och att genom ett lärande angreppssätt bygga en för Skånetrafiken fungerande process och metodik. Projektet kommer arbeta med costumer journeys som främsta verktyg/modell.

IUS vinner upphandling för Skånetrafiken

IUS innovation vinner upphandlingen “Konsult Hela ResenärsResan” hos Skånetrafiken, Region Skåne. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och ska arbeta gemensamt med team och teamledare från Skånetrafiken.

Mycket morot (och lite piska) minskar bilismen i städer

I september 2022 publicerade Kimberly Nicholas och Paula Kuss, hållbarhetsforskare vid Lunds universitet, en artikel där de har granskat resultaten från nästan 800 vetenskapliga studier och fallstudier för att identifiera och sortera de tolv bästa sätten för att minska biltrafiken i städerna. IUS innovation har tittat på analysen och valt ut de främsta piska- och morot-åtgärder resultaten för att minska bilism i städerna och öka det hållbara resandet.

IUS personal utbildade i HLR

2023 är här och med nytt år är det naturligt att både titta framåt för det kommande året och att reflektera över året som varit. IUS Innovation har gjort just det och är stolta över allt vi åstadkommit både internt och externt. Från 2022 är vi internt som stoltast över den utbildning inom hjärt-lungräddning som vi genomförde med våra kollegor och nu vill vi uppmuntra fler företag till att ta samma initiativ.