ARTIKEL

26-11-2021

Självkörande bussar får positivt bemötande i unik fältstudie

I juni tidigare i år sände IUS innovation två kollegor till en unik fältstudie för att testa självkörande bussar. Fältstudien tillhörde en större forskningsstudie kring självkörande bussar initierat av Volvo Bussar och Västtrafik och utförs av forskare på Chalmers. Elin Wadström delar med sig om sina tankar kring självkörande bussar och upplevelsen från fältstudien.

Det var med lite pirr i magen jag och min kollega Therese Stjernberg möttes upp på Göteborgs Centralstation för att i samlad trupp med de andra testpersonerna ta oss mot AstaZeros testbana. Vi hade några veckor tidigare fått veta att vi blivit utvalda som några av testpersonerna för en unik fältstudie kring framtidens resande. Men mer information än så hade vi inte fått eftersom man i studien tittade på resenärernas första intryck av resandet och inte skulle bildat sig en uppfattning på förhand.

Väl framme vid AstaZero fick vi en kort presentation av testledarna och introduktion om platsen vi befann oss på innan jag och Therese tillsammans med 20 andra kollektivtrafikresenärer blev upplockade av en självkörande buss. Under en åktur fick vi sedan uppleva hur bussen och tekniken tog sig an olika trafiksituationer så som bland annat rondell, plocka upp passagerare som kom springande till en hållplats och möta en bil, cyklist och fotgängare med barnvagn som korsade en trottoar.

Som passagerare var det en kort wow-känsla vid påstigning och första kurvan. Men nyhetens behag lade sig snabbt och upplevelsen övergick till en vanlig busstur. Något mjukare start och stopp. Sanningen är att jag i efterhand fick veta om några trafiksituationer jag inte ens lade märke till under testet. Jag litar på att tekniken gör sitt och att bussen kommer räkna ut det allra säkraste alternativet.

En av frågorna man frågat sig i studien är om och i sådant fall vilka som skulle våga åka med självkörande bussar men responsen har varit överväldigande positiv från testresenärerna.

Passagernas feedback är otroligt värdefull för oss och jag är imponerad över de hade så många insiktsfulla svar och kommentarer. Den fråga jag oftast får i mitt jobb är ´Vem kommer att våga åka med en självkörande buss? Nu vet vi det. Deltagarna tackade ja till att vara med i studien utan att veta vad de skulle få uppleva. Trots det valde alla att åka med och de tyckte att det var en positiv upplevelse. Vi tror att det kommer vara så även för allmänheten, säger Joakim Jonsson, ansvarig för forskningen kring autonoma lösningar på Volvo Bussar.

Den största skillnaden mellan självkörande buss och vanlig buss är just att det inte sitter någon bakom ratten. Här är det tekniken som sköter allt och det är för mig en positiv grej. Det känns säkert. Jag litar på att bussen har allt medräknat och att allt är väl tilltaget.

Att vara med i ett sånt här test med framtidens fordon känns jättekul. Jag är jätteglad att jag fick vara med att testa detta nu, såhär tidigt, säger Therese Stjernberg från IUS innovation.

Att framtidens resande kommer se ut såhär tror jag i allra högsta grad på. Kanske är jag påverkad av mitt jobb på IUS innovation där vi dagligen rådgör mobilitetsaktörer om att detta är framtiden.

Kul att personligen få testa den teknik som jag talar så gott om i mitt arbete. Jag kan därmed säga med ännu starkare tro än tidigare att det här är framtidens resande.

Författare:

Elin Wadström, kommunikatör på IUS innovation

elin.wadstrom@iusinnovation.se 

+46 736 60 69 39 

NYHETER

IUS startar upp traineeprogram

IUS innovation tar steget och utvecklar ett traineeprogram. Ett program som ska innehålla både utbildning, interna och externa projekt. Det är David Lillieroth och Adrian Wepplinger som är de första två att ingå i programmet under ledning och mentorskap av Anton Carlsson, projektledare och Patrik Westræus, projektledare.

Ledare för strategisk utveckling & innovation

Tommy Winterskiöld Vestlie internrekryteras till rollen som ledare för strategisk utveckling och innovation

Det finns många anledningar att välja cykeln

2013 samlade den franska webbsidan carfree.fr 185 anledningar att cykla. Jerome har tolkat och summerat dem till svenska.

Arrangör och moderator paneldebatt, Tankesmedjan Mobilitet Sverige

Den 15 september 2021 samlade IUS innovation medlemmarna i tankesmedjan Mobilitet Sverige till en paneldebatt.

Panel webinar, Drive Sweden

Den 27 april arrangerade Drive Sweden ett webinar om digitala lösningar som kan möjliggöra delade och kombinerade mobilitetslösningar där IUS deltog som presentatör och panel.

LIMA-projektet, Drive Sweden

MaaS-projektet LIMA gick i mål under början av 2022. LIMA är en del av regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter.

Generationsskifte för IUS innovation när Anna Wadström blir ny VD

Inför 2022 stod det klart att Anna Wadström tar över som VD för IUS innovation efter Fredrik Wadström. Anna tar över spakarna för att fortsätta driva företaget IUS innovation framåt och väljer att fokusera på hållbarhet än mer i framtiden.

Mobilitetshubbar vid service- och handelsnoder, Vinnova

Projektet Mobilitetshubbar vid service- och handelsnoder syftade till att undersöka förutsättningarna kring att etablera mobilitetshubbar vid service- och handelsnoder i ytterstadsområden.

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?