ARTIKEL

26-11-2021

Självkörande bussar får positivt bemötande i unik fältstudie

I juni tidigare i år sände IUS innovation två kollegor till en unik fältstudie för att testa självkörande bussar. Fältstudien tillhörde en större forskningsstudie kring självkörande bussar initierat av Volvo Bussar och Västtrafik och utförs av forskare på Chalmers. Elin Wadström delar med sig om sina tankar kring självkörande bussar och upplevelsen från fältstudien.

Det var med lite pirr i magen jag och min kollega Therese Stjernberg möttes upp på Göteborgs Centralstation för att i samlad trupp med de andra testpersonerna ta oss mot AstaZeros testbana. Vi hade några veckor tidigare fått veta att vi blivit utvalda som några av testpersonerna för en unik fältstudie kring framtidens resande. Men mer information än så hade vi inte fått eftersom man i studien tittade på resenärernas första intryck av resandet och inte skulle bildat sig en uppfattning på förhand.

Väl framme vid AstaZero fick vi en kort presentation av testledarna och introduktion om platsen vi befann oss på innan jag och Therese tillsammans med 20 andra kollektivtrafikresenärer blev upplockade av en självkörande buss. Under en åktur fick vi sedan uppleva hur bussen och tekniken tog sig an olika trafiksituationer så som bland annat rondell, plocka upp passagerare som kom springande till en hållplats och möta en bil, cyklist och fotgängare med barnvagn som korsade en trottoar.

Som passagerare var det en kort wow-känsla vid påstigning och första kurvan. Men nyhetens behag lade sig snabbt och upplevelsen övergick till en vanlig busstur. Något mjukare start och stopp. Sanningen är att jag i efterhand fick veta om några trafiksituationer jag inte ens lade märke till under testet. Jag litar på att tekniken gör sitt och att bussen kommer räkna ut det allra säkraste alternativet.

En av frågorna man frågat sig i studien är om och i sådant fall vilka som skulle våga åka med självkörande bussar men responsen har varit överväldigande positiv från testresenärerna.

Passagernas feedback är otroligt värdefull för oss och jag är imponerad över de hade så många insiktsfulla svar och kommentarer. Den fråga jag oftast får i mitt jobb är ´Vem kommer att våga åka med en självkörande buss? Nu vet vi det. Deltagarna tackade ja till att vara med i studien utan att veta vad de skulle få uppleva. Trots det valde alla att åka med och de tyckte att det var en positiv upplevelse. Vi tror att det kommer vara så även för allmänheten, säger Joakim Jonsson, ansvarig för forskningen kring autonoma lösningar på Volvo Bussar.

Den största skillnaden mellan självkörande buss och vanlig buss är just att det inte sitter någon bakom ratten. Här är det tekniken som sköter allt och det är för mig en positiv grej. Det känns säkert. Jag litar på att bussen har allt medräknat och att allt är väl tilltaget.

Att vara med i ett sånt här test med framtidens fordon känns jättekul. Jag är jätteglad att jag fick vara med att testa detta nu, såhär tidigt, säger Therese Stjernberg från IUS innovation.

Att framtidens resande kommer se ut såhär tror jag i allra högsta grad på. Kanske är jag påverkad av mitt jobb på IUS innovation där vi dagligen rådgör mobilitetsaktörer om att detta är framtiden.

Kul att personligen få testa den teknik som jag talar så gott om i mitt arbete. Jag kan därmed säga med ännu starkare tro än tidigare att det här är framtidens resande.

Författare:

Elin Wadström, kommunikatör på IUS innovation

elin.wadstrom@iusinnovation.se 

+46 736 60 69 39 

NYHETER

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

NYHET26-10-2021Webinar: Elsparkcykeln - fara eller pusselbit i klimatomställningen?Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”. I en panel med...

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

eHUBS International Academy

I förra veckan kunde eHUBS (e-Mobility hubs) genomföra ett av sina största evenemang – eHUBS International Academy. Eventet hölls i Bergen, Norge, och vår eminenta projektledare och expert inom mobilitetshubbar Anna Wadström var självklart på plats och deltog.

Paneldebatt för Tankesmedjan Mobilitet Sverige – Omstart kollektivtrafiken

Det är ett faktum att resvanorna för människor är förändrade, men hur arbetar kollektivtrafiken för att möta och/eller anpassa sig till de nya resvanorna? Handlar det om att återfå resenärer eller hitta nya kundgrupper för att öka volymerna i kollektivtrafiken?

SvD debattartikel “Skär ner antalet elsparkcykelföretag”

Att elsparkcyklarna är mobilitetssektorn kanske allra hetaste fråga har varit svårt att missa. Deras tämligen snabba intåg i städerna har väckt reaktioner från såväl politiken som den enskilde medborgaren–positiva och negativa.

Omstart kollektivtrafiken

Under pandemin har kollektivtrafiken tappat omkring 50% av deras intäkter. Många trafikhuvudmän pratar nu om en omstart och fokuserar på att få och återfå volymer gällande resenärer.

IUS innovation tar ställning och satsar på mobilitet

Efter årsskiftet har IUS innovation valt att fokusera enbart på mobilitet som affärsområde. Syftet med att fokusera bolaget grundar sig i en omställning i samhället, men framförallt drömmen och visionen om att nå en hållbar framtid för kommande generationer.

Biljett- och betalsystem lanserat i unikt samarbete mellan fyra kollektivtrafikhuvudmän

I april 2021 avslutades det mångåriga projektet ”Lynx-programmet” för de fyra trafikhuvudmännen Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg. Programmet har inneburit ett mycket omfattande arbete kring bland annat biljett- och betalsystem.

Lynx-programmet

De fyra kollektivtrafikhuvudmännen går i bräschen för branschen och lanserar gemensamt biljett- och betalsystem.

Fragmenterad data  - en stor utmaning i det nya mobilitetsekosystemet 

Mobilitetsekosystemet innefattar en rad komplexa processer och är som bekant ständigt under förändring. Det är nödvändigtvis inte bara en utmaning, utan även en möjlighet. Uppmärksammar man komplexiteten kan man även uppmärksamma vikten av att tillsammans möta den dynamiska  mobilitetsmarknaden.