NYHET

2023-12-14

IUS vinner upphandling för Ånge kommun

IUS innovation har vunnit en upphandling hos Ånge kommun. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och ska arbeta gemensamt med teamet från Ånge kommun och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Din Tur.

IUS innovation agerar som process- och kompetensstöd för att stödja det förberedande projektet Kollektivtrafik för alla (även) i landsbygd. Konsulterna leder en medskapande- och samverkansprocess som ämnar ta fram underlag som kan användas i ansökan om genomförandeprojekt för en fungerande kollektivtrafik i hela kommunen.

Ånge kommun förutser en befolkningsökning med flera hundra invånare de kommande åren tack vare den ökande etableringstakten av industrier verksamma inom produktionen av förnybar energi från bland annat vindkraftverk och vätgas. Utvecklingen av ny teknik, främst digitalt, har visat att det är alltmer möjligt att vara verksam längre bort från städerna. Utmaningen är då att säkerställa tillgänglighet på landsbygden utifrån hållbarhetens alla tre aspekter, det vill säga ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig. I praktiken handlar det om att ta fram lösningar som är så resurseffektiva, användarvänliga och miljövänliga som möjligt.

Tidigare utredningar i kommunens glesaste geografi visar att det finns potential att skapa en attraktiv kollektivtrafik även i mycket gles landsbygd. Därför vill Ånge kommun, utifrån invånarnas och verksamheternas behov, bana vägen och skapa förutsättningar för hållbar mobilitet och således bli en föregångskommun som inspirerar både i Sverige och utomlands.

IUS innovation har en lång historia och stark spetskunskap inom mobilitet och är stolta över att kunna tillföra sin unika expertis för offentliga aktörer. IUS bemannar ofta sina uppdrag i team där man tar vara på varandras likheter och olikheter.

“Ånge kommun är en glesbygdskommun stor till ytan och liten till befolkningen, liksom många andra i Sverige. Med detta projekt kan kommunen bli en förebild genom att erbjuda hållbar kollektiv mobilitet för alla, och med det driva den gröna omställningen på flera fronter” säger Jerome Bout, projektledare på IUS innovation.

Behöver du hjälp med ett projekt kring kollektivtrafik, mobilitet, resande eller hållbarhet, då är IUS innovation rätt för dig. Våra kunder är aktörer i eller på väg in i ekosystemet för mobilitet, inom privat- och offentlig sektor. Hos kunderna tillgodoser vi behoven: förstå marknaden, hitta deras plats i mobilitetsekosystemet och utveckla deras erbjudande. Hör av dig så berättar vi gärna mer om vad vi kan erbjuda dig.

Läs mer

Rådgivare till Living Lab för autonoma transporter i glesbygd

IUS Innovation är en av parterna som genomför projektet “Living Lab för autonoma transporter på landsbygden” i Rödå-Tavelsjö utanför Umeå.

Rapport och hållbarhetsmanifest för Wendelstrand

Vi på IUS innovation är stolta över att vara med och stötta i arbetet med att utveckla och förverkliga visionen för Wendelstrand – en levande och hållbar stadsdel där människa, natur och arkitektur samspelar harmoniskt.

IUS initiativ med AMSAC

Just nu pågår det ett samarbete mellan IUS innovation och utbildningsföretaget AMSAC.
Tillsammans utvecklar vi YH-utbildningar inom hållbar mobilitet.

IUS vinner upphandling för Skånetrafiken

IUS innovation vinner upphandlingen “Konsult Hela ResenärsResan” hos Skånetrafiken, Region Skåne. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och ska arbeta gemensamt med team och teamledare från Skånetrafiken.

IUS personal utbildade i HLR

2023 är här och med nytt år är det naturligt att både titta framåt för det kommande året och att reflektera över året som varit. IUS Innovation har gjort just det och är stolta över allt vi åstadkommit både internt och externt. Från 2022 är vi internt som stoltast över den utbildning inom hjärt-lungräddning som vi genomförde med våra kollegor och nu vill vi uppmuntra fler företag till att ta samma initiativ.

IUS startar upp traineeprogram

IUS innovation tar steget och utvecklar ett traineeprogram. Ett program som ska innehålla både utbildning, interna och externa projekt. Det är David Lillieroth och Adrian Wepplinger som är de första två att ingå i programmet under ledning och mentorskap av Anton Carlsson, projektledare och Patrik Westræus, projektledare.

Ledare för strategisk utveckling & innovation

Tommy Winterskiöld Vestlie internrekryteras till rollen som ledare för strategisk utveckling och innovation

Generationsskifte för IUS innovation när Anna Wadström blir ny VD

Inför 2022 stod det klart att Anna Wadström tar över som VD för IUS innovation efter Fredrik Wadström. Anna tar över spakarna för att fortsätta driva företaget IUS innovation framåt och väljer att fokusera på hållbarhet än mer i framtiden.

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

NYHETSBREV

12 + 8 =