NYHET

19-04-2021

Dyrare med bil i pandemitider – samtidigt våras det för bildelningstjänsterna

Nästan hälften av Sveriges bilister ställer in planerade resor helt. Det är en av effekterna av den rådande Covid-19-pandemin som är tydlig. Det innebär att ett redan dyrt transportmedel har blivit ännu dyrare.

Redan innan pandemin drog över Sverige utmärker sig bilen som en av de ineffektivaste och dyraste transportmedlen som finns att äga. Enligt Swedbank så kostar en bil i genomsnitt 2 760 kronor varje månad att äga, men i genomsnitt står den parkerad 95 procent av tiden. Det innebär att av de 2 760 kronor per månad man betalar för att äga en bil så är det endast 113 kronor som faktiskt utnyttjas för att resa. Det var innan pandemin.

Med pandemin är den kalkylen ännu värre. Enligt Kollektivtrafikbarometern så är just bilisterna de som ställer in resor i högst utsträckning. Hela 45 procent av bilisterna uppger att de avstår resor helt och hållet som en effekt av pandemin. Motsvarande andel för kollektivresenärer är endast 18 procent. Effekten är att bilen står still ännu mer än tidigare. Med Covid-19-effekterna inräknade står bilen stilla nästan 98 procent av tiden, vilket alltså innebär ännu mer slösade pengar på att äga en bil. En bil som kostar 2760 kronor utnyttjas alltså endast till ett värde av 62 kronor i och med Covid-19.

– Visst är det anmärkningsvärt! Att man spenderar tusentals kronor varje månad på något som används så lite, säger Anton Lymer, mobilitetsrådgivare på IUS innovation.

En annan effekt av pandemin är, paradoxalt nog, att allt fler ändå väljer bil framför till exempel kollektivtrafik när de väl behöver resa någonstans, men det speglar sig inte i antalet bilar på vägarna. Enligt Statistiska Centralbyråns fordonsstatistik har tvärtom antalet bilar på svenska vägar sakta minskat, även under pandemiåret. De som väljer att åka bil framför andra transportmedel under pandemin väljer alltså inte att köpa fler bilar.

– Vi ser ett stort lyft för bildelningstjänster hos enskilda leverantörer under pandemin, säger Anton Lymer. Men bilen sticker även ut som primärt transportslag när man ser på kombinerade resor med cykel och kollektivtrafik.

Trenden är egentligen inte ny, men har förstärkts i samband med pandemin. Allt fler väljer att inte äga en egen bil. Något som den traditionella bilindustrin måste förhålla sig och ha en strategi för i framtiden. Det märks inte minst i Kollektivtrafikbarometern, där endast två tredjedelar av bilisterna anger att de kommer återgå till de resmönster som de hade innan pandemin när läget återgår till mer normalt.

– Trenden talar sitt tydliga språk. Bilindustrin måste ha en strategi för att ställa om till ett mer effektivt och flexibelt resande, som människor vill ha allt mer av. Annars kommer intäkterna sakta men säkert tyna bort, säger Anton Lymer.

💡 MER INFORMATION

Vill du veta mer om Covid-19?
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vill du vet mer om statistiken?
https://www.scb.se/

Vill du veta mer från Svensk Kollektivtrafik?
https://www.svenskkollektivtrafik.se/

Läs mer

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

NYHET26-10-2021Webinar: Elsparkcykeln - fara eller pusselbit i klimatomställningen?Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”. I en panel med...

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

eHUBS International Academy

I förra veckan kunde eHUBS (e-Mobility hubs) genomföra ett av sina största evenemang – eHUBS International Academy. Eventet hölls i Bergen, Norge, och vår eminenta projektledare och expert inom mobilitetshubbar Anna Wadström var självklart på plats och deltog.

Paneldebatt för Tankesmedjan Mobilitet Sverige – Omstart kollektivtrafiken

Det är ett faktum att resvanorna för människor är förändrade, men hur arbetar kollektivtrafiken för att möta och/eller anpassa sig till de nya resvanorna? Handlar det om att återfå resenärer eller hitta nya kundgrupper för att öka volymerna i kollektivtrafiken?

Omstart kollektivtrafiken

Under pandemin har kollektivtrafiken tappat omkring 50% av deras intäkter. Många trafikhuvudmän pratar nu om en omstart och fokuserar på att få och återfå volymer gällande resenärer.

IUS innovation tar ställning och satsar på mobilitet

Efter årsskiftet har IUS innovation valt att fokusera enbart på mobilitet som affärsområde. Syftet med att fokusera bolaget grundar sig i en omställning i samhället, men framförallt drömmen och visionen om att nå en hållbar framtid för kommande generationer.

Biljett- och betalsystem lanserat i unikt samarbete mellan fyra kollektivtrafikhuvudmän

I april 2021 avslutades det mångåriga projektet ”Lynx-programmet” för de fyra trafikhuvudmännen Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg. Programmet har inneburit ett mycket omfattande arbete kring bland annat biljett- och betalsystem.

Ny mikromobilitetsavgift sätter käppar i hjulen för elsparkcyklar

Det blir dyrt för elsparkcykelföretagen när kommunerna nu inför mikromobilitetsavgift. Avgifterna blir mer än dubbelt så höga jämfört med andra europeiska städer.

Clubhouse – Mobilitet Sverige

Visst har du väl hört om den senaste appen för auditiv kommunikation? iPhone-appen heter Clubhouse och lanserades i april 2020, redan i maj 2020 värderades appen för sociala nätverk till nästan 100 miljoner dollar. Plattformens tillväxt är talande för hur inflytelserik den redan har kommit att bli. Det är gyllene tillfälle för oss i mobilitetsområdet att nyttja detta verktyg för att nätverka och delta i inspirerande och kreativa samtal.

IUS innovation expertis – Strategi och position

Mobilitetsmarkanden är under stor förändring – kanske den största sedan bilens genomslag. Nya och gamla mobilitetsaktörer men också resenärerna är nu med och formar vad som av många i branschen definierats som ett nytt ekosystem för mobilitet. Denna transformation innebär såväl förändrade/nytillkomna tjänster som förändringar i resebeteende som i affärsmodeller och kundägandeskap.

NYHETSBREV

13 + 5 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47